Składki, ubezpieczenia, emerytury

ZUS ZZA - jak wypełnić? Poradnik

Kategoria:ZUS | |

Druk ZUS ZZA służy zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która podlega mu wyłącznie z tego tytułu, a także do zgłoszenia zmiany lub korekty jego danych osobowych. Podpowiadamy, jak go wypełnić. Czytaj dalej »

Fundusz Pracy - co to takiego?

Kategoria:ZUS | |

Jedną z obowiązkowych danin płaconych co miesiąc przez przedsiębiorców są składki na Fundusz Pracy. Instytucja ta działa w naszym kraju od 1990 r. i ma na celu łagodzenie skutków bezrobocia. Czytaj dalej »

Jak wypełnić przelew ZUS?

Kategoria:ZUS | |

Jednym z obowiązków przedsiębiorców – zarówno tych prowadzących działalność jednoosobową, jak i zatrudniających pracowników – jest terminowe opłacanie składek ZUS. Większość z nich robi to drogą elektroniczną i – jak się okazuje – wcale nie jest to sprawa prosta. Czytaj dalej »

ZUS DRA – zobacz, jak go wypełnić

Kategoria:ZUS | |

Jednym z wielu obowiązków przedsiębiorcy jest wypełnianie i terminowe dostarczanie do rozmaitych urzędów wszystkich niezbędnych dokumentów. Jedną z nich jest deklaracja ZUS DRA, którą składa się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Czytaj dalej »

Fundusz pracy – kiedy nie płacimy?

Kategoria:ZUS | |

Co do zasady, każdy przedsiębiorca – zarówno prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, jak i zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę – ma obowiązek opłacać comiesięczne składki na fundusz pracy. Czytaj dalej »

Jak obliczyć ekwiwalent za urlop?

Kategoria:ZUS | |

Urlop wypoczynkowy to świadczenie pracownicze, którego nie można się zrzec. Oznacza to, że jeżeli pracownik nie wykorzysta przysługującego mu urlopu wypoczynkowego w przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, to obowiązkiem pracodawcy jest wypłacić mu należy ekwiwalent za urlop. Czytaj dalej »

Jak ZUS wylicza zasiłek chorobowy

Kategoria:ZUS | |

Przebywający na zwolnieniu chorobowym przedsiębiorca ma prawo do zasiłku chorobowego. Musi jednak spełnić pewne stawiane przez ZUS warunki. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak ZUS wylicza zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców i co trzeba zrobić, aby w ogóle go otrzymać. Czytaj dalej »

Co to jest fundusz pracy?

Kategoria:ZUS | |

Przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania różnego rodzaju danin – począwszy od podatków, przez składki ZUS, rozmaite ubezpieczenia maszyn czy urządzeń, aż po drobniejsze kwoty, takie jak np. Czytaj dalej »

Ile kosztuje ubezpieczenie zdrowotne?

Kategoria:ZUS | |

Decydując się na uruchomienie własnej działalności gospodarczej, należy liczyć się z obowiązkiem opłacania składek ZUS. Jedną z nich jest składka na ubezpieczenie zdrowotne, której wysokość zmienia się co roku. Czytaj dalej »