Fundusz Pracy - co to takiego?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Jedną z obowiązkowych danin płaconych co miesiąc przez przedsiębiorców są składki na Fundusz Pracy. Instytucja ta działa w naszym kraju od 1990 r. i ma na celu łagodzenie skutków bezrobocia.

Opłacając comiesięczne składki ZUS, przedsiębiorcy mają również obowiązek regulowania składki na Fundusz Pracy. Zgodnie z przepisami, wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru składki – w 2017 r. jest więc to kwota 62,67 zł.

Co to jest Fundusz Pracy i jakie ma zadania? Jest to instytucja działająca w Polsce już od 27 lat, a konkretniej – od 1 stycznia 1990 r. Jego głównym zadaniem jest łagodzenie skutków bezrobocia w naszym kraju poprzez finansowanie zasiłków dla bezrobotnych, stypendiów i rozmaitych programów aktywizacji zawodowej.

Fundusz Pracy jest finansowany ze składek przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracodawców, czyli firm zatrudniających pracowników na podstawie umowy o pracę. Istnieją również zwolnienia z tego obowiązku – składek na Fundusz Pracy nie muszą płacić m.in. przedsiębiorcy w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności, czyli korzystający z tzw. preferencyjnego ZUS-u, a także pracodawcy, jeśli pracownik zarabia mniej niż równowartość najniższej krajowej (w 2017 r. wynosi ona 2000 zł brutto), za pracowników, którzy ukończyli 55 (kobiety) lub 60 lat (mężczyźni) oraz za pracowników, którzy powracają do pracy po urlopie macierzyńskim lub wychowawczym (wówczas zwolnienie obowiązuje przez 36 miesięcy).