§1 Definicje i postanowienia ogólne
1. Regulamin ten dotyczy zasad i warunków korzystania z programu Intaxo udostępnianego użytkownikom pod adresem internetowym http://intaxo.pl
2. Każdy użytkownik przystępujący do korzystania z programu do fakturowania online Intaxo akceptuje warunki tego regulaminu
3. Regulamin ten jak i aplikacja intaxo.pl jest wyłączną własnością firmy INTAXO Sp. z o.o. Regulamin oraz program (w tym również elementy graficzne) intaxo.pl nie mogą być kopiowane bez pisemnej zgody twórców w żadnej formie.
4. Definicje:

§2 Usługi serwisu
1. Intaxo udostępnia oprogramowanie online umożliwające m.in. wystawianie faktur, rozliczanie jednoosobowej działalności gospodarczej (KPiR) i kontrolę stanów magazynowych.
2. Korzystanie z usług wymaga zawarcia umowy z Intaxo poprzez rejestrację w serwisie a tym samym akceptację tego regulaminu.
3. W serwisie dostępne są następujące moduły:

4. Płatność za usługi odbywa się z góry i dotyczy (za wyjątkiem sytuacji wyjątkowych i po uzgodnieniu z Intaxo) pełnego okresu abonamentowego.
5. Właściciel umożliwia bezpłatne korzystanie z modułu do fakturowania ograniczone ilością wystawionych miesięcznie dokumentów (faktur) sprzedaży do 3.
6. Przekroczenie limitu podanego w §2 p.5 skutkuje zablokowaniem możliwości wystawienia kolejnych faktur w danym miesiącu.
7. Odblokowanie funkcjonalności opisanej w §2 p.6 odbywa się przez wykupienie pakietu płatnego i oznacza rezygnację użytkownika z usługi darmowej.
8. Intaxo dopuszcza możliwość rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem. Transakcje takie przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu Dotpay.

§3 Dostęp do serwisu
1. Dostęp do aplikacji intaxo.pl posiadają Użytkownicy którzy pomyślnie przeszli proces rejestracji.
2. Użytkownik może posiadać tylko jedno konto w serwisie intaxo.pl, chyba, że prowadzi więcej niż jedną działalność gospodarczą. Dla każdej prowadzonej przez użytkownika działalności gospodarczej wymagane jest zarejestrowanie odrębnego konta.
3. Proces rejestracji wymaga podania następujących danych:
- adresu e-mail i hasła dostępu
- danych teleadresowych firmy zgodnych ze stanem faktycznym
4. Po dokonaniu rejestracji, użytkownik zobowiązany jest do prawidłowego uzupełnienia wszystkich innych danych w celu zapewnienia prawidłowego działania programu.
5. Użytkownik korzysta z serwisu zgodnie z prawem i postanowieniami Regulaminu.
6. Zabroniona jest rejestracja kont na dane fikcyjne, dane firm trzecich, podawanie tymczasowych adresów e-mail przy rejestracji oraz inne działania mogące uniemożliwić prawidłową identyfikacje firmy.
7. Właściciel serwisu intaxo.pl zastrzega sobie prawo do zablokowania a w szczególnych przypadkach do usunięcia konta użytkownika, który nie stosuje się do tego regulaminu, udostępnia dane dostępowe do założonego konta osobom nieuprawnionym lub korzysta z kont innych użytkowników bez ich wiedzy i woli.
8. Użytkownik pokryje wszelkie straty i szkody powstałe na skutek jego działań niezgodnych z Regulaminem.

§4 Zawartość i usługi serwisu
1. W serwisie zapisywane są dane wprowadzone przez zarejestrowanych użytkowników serwisu. Właściciel serwisu intaxo.pl dokłada wszelkich starań, aby dostęp do tych danych miały tylko osoby upoważnione. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania zasobów serwisu niezgodnie z przeznaczeniem.
2. Intaxo zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych błędów w ciągu 14 dni roboczych od dnia zgłoszenia włącznie. Czas ten może ulec zmianie jeśli wymagana jest większa przebudowa programu (np. zwiazanego ze zmianą przepisów). Błędy powinny być zgłaszane na adres e-mail biuro@intaxo.pl.
3. Użytkownik przed opłaceniem zapoznaje się z możliwościami oraz ograniczeniami programu. Akceptuje je opłacając wybrane usługi.
4. Odpowiedzialność za wystawione w systemie faktury i inne dokumenty ponosi wyłącznie użytkownik, który przed ich wysłaniem (wydrukowaniem) winien jest sprawdzić ich zawartość.
5. Intaxo nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich, jak również za działanie sprzętu komputerowego użytkownika lub serwera.
6. Intaxo nie odpowiada za brak dostępu do serwisu intaxo.pl z powodu awarii lub wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

§5 Rozwiązanie umowy
1. Użytkownik może rozwiązać umowę w trakcie trwania okresu abonamentowego i tym samym usunąć swoje konto.
2. W przypadku rozwiązania umowy opłata za rozpoczęty okres abonamentowy nie podlega zwrotowi.
3. Intaxo zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z użytkownikiem intaxo.pl jeśli ten:
- nie stosuje się do warunków niniejszego regulaminu
- działa na szkodę Intaxo lub innego użytkownika
- wykorzystuje usługę intaxo.pl niezgodne z prawem

§6 Postanowienia końcowe
1. Regulamin ten obowiązuje od chwili udostępnienia w internecie pod adresem https://intaxo.pl/regulamin
Strona używa cookies - tzw. ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianach ustawień cookies.
Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.