Jak wypełnić przelew ZUS?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Jednym z obowiązków przedsiębiorców – zarówno tych prowadzących działalność jednoosobową, jak i zatrudniających pracowników – jest terminowe opłacanie składek ZUS. Większość z nich robi to drogą elektroniczną i – jak się okazuje – wcale nie jest to sprawa prosta. Podpowiadamy, jak wypełnić przelew do ZUS.

Na początek kilka słów o terminie zapłaty składek ZUS. Przedsiębiorców obowiązują w tym zakresie dwa terminy:
  • 10. dzień miesiąca – jeśli płaci składki tylko za siebie
  • 15. dzień miesiąca – jeśli płaci składki za siebie i pracowników
Jeśli 10. lub 15. dzień miesiąca przypada w dzień wolny od pracy lub święto, termin zapłaty przesuwa się na pierwszy kolejny dzień roboczy.
Druga kwestia to wysokość składek ZUS. Jak powszechnie wiadomo, w zależności od tego, czy jest to dopiero założona czy już nieco starsza działalność gospodarcza, ZUS ma inną wysokość. Nowe firmy przez pierwsze dwa lata działalności mają bowiem przywilej opłacania tzw. ZUS-u preferencyjnego, zaś po tym okresie należy już płacić składki w pełnej wysokości.
Przelew do ZUS – jak go zrobić?
O ile samo wyliczenie wysokości składek ZUS nie jest sprawą trudną (większość przedsiębiorców zleca to specjalnym biurom księgowym lub robi to samodzielnie poprzez księgowość online), o tyle wykonanie przelewu może wydawać się nieco skomplikowane. ZUS wymaga bowiem wpisywania w poszczególne pola wielu różnych oznaczeń i symboli. Które z nich sprawiają przedsiębiorcom najwięcej kłopotu?
Numer konta – jeśli przelew jest wykonywany drogą bankowości elektronicznej, po wybraniu opcji „przelew ZUS” numer odpowiedniego konta uzupełni się samoistnie.
Dane płatnika – w tym przypadku chodzi o nazwę firmy oraz jej adres.
Identyfikator płatnika – w większości przypadków jest to numer NIP, również uzupełniany automatycznie.
Identyfikator uzupełniający – w tym polu należy samodzielnie wpisać numer REGON lub PESEL.
Typ wpłaty – przedsiębiorcy najczęściej wybierają tu oznaczenie S, czyli składkę za 1 miesiąc. Pozostałe oznaczenia są wykorzystywane w wyjątkowych sytuacjach, np. wpłaty w ramach układu ratalnego (U) , kosztów egzekucyjnych (E) czy odroczonego terminu (T).
Numer deklaracji – w tym przypadku najczęściej wybieraną opcją jest 01 (02, 03, 04 itd. wpisuje się w przypadku kolejnych korekt danej deklaracji).
Deklaracja – w tym polu należy zaznaczyć, za jaki miesiąc wpłacana jest składka. Dla przykładu: jeśli opłacamy składkę za listopad 2016 r. pole należy wypełnić cyframi 112016 (bez kresek, kropek czy spacji).
Nr decyzji/umowy/tytułu wykonawczego – zazwyczaj zostawia się puste (dotyczy np. wpłat będących skutkiem ugody z ZUS-em).
Uwaga! Do wykonania przelewu nie jest potrzebny sześciocyfrowy kod tytułu ubezpieczenia ZUS. Oznaczenie to jest wymagane jedynie w sytuacjach zgłaszania siebie lub pracowników do ubezpieczenia.