Jak ZUS wylicza zasiłek chorobowy

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Przebywający na zwolnieniu chorobowym przedsiębiorca ma prawo do zasiłku chorobowego. Musi jednak spełnić pewne stawiane przez ZUS warunki. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak ZUS wylicza zasiłek chorobowy dla przedsiębiorców i co trzeba zrobić, aby w ogóle go otrzymać.

Najważniejszym warunkiem, koniecznym do otrzymania przez przedsiębiorcę zasiłku chorobowego jest opłacanie składki chorobowej, która jest składką dobrowolną. Wynosi ona 2,45% podstawy wymiaru, więc w 2016 r. jej minimalna wysokość to 288,95 zł. Składki chorobowe muszą być ponadto opłacane w terminie, czyli do 10. dnia każdego miesiąca. Jeśli spóźnienie wyniesie choćby jeden dzień, przedsiębiorca traci prawo do zasiłku od pierwszego dnia miesiąca, za który nastąpiła nieterminowa wpłata. Zasiłek chorobowy przysługuje przedsiębiorcom jedynie po upływie tzw. okresu wyczekiwania. Zgodnie z przepisami, wynosi on 90 dni. Oznacza to, że przedsiębiorca musi być ubezpieczony nieprzerwanie przez 90 dni – do okresu tego wlicza się także poprzednie okresy ubezpieczenia (np. z tytułu stosunku pracy), o ile przerwa między nimi a ubezpieczeniem wynikającym z prowadzonej działalności nie była dłuższa niż 30 dni.

Równie ważną kwestią jest to, jak ZUS wylicza zasiłek chorobowy dla przedsiębiorcy. Jego wysokość zależy od podstawy wymiaru składek. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą zadeklarować dowolną podstawę wymiaru składek, ale w 2016 r. nie może być ona niższa niż 2433 zł, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy to średnia podstawa wymiaru składek z ostatnich 12 miesięcy, pomniejszona o wskaźnik wynoszący 13,71%. Z kolei kwota zasiłku chorobowego to 80% wyliczonej w tej sposób podstawy lub 100% jeżeli choroba przypada na czas ciąży. Za każdy dzień zwolnienia chorobowego przysługuje 1/30 lub 1/31 obliczonej zgodnie z tymi zasadami kwoty (w zależności od ilości dni w miesiącu), a od całej sumy zasiłku jest jeszcze potrącana zaliczka na podatek dochodowy wynosząca 18%.
Aby otrzymać zasiłek chorobowy, przedsiębiorca musi dopełnić jeszcze kilku formalności. Zalicza się do nich dostarczenie do ZUS-u zwolnienia lekarskiego (druk ZUS ZLA) oraz wypełnionego formularza ZUS Z-3b w ciągu 7 dni od daty wystawienia zwolnienia. Wypłata zasiłku powinna nastąpić w ciągu 30 dni. Niedoświadczonym przedsiębiorcom uporać się ze wszelkimi formalnościami może pomóc biuro rachunkowe online – nowoczesna forma prowadzenia księgowości firmy w postaci aplikacji i programów komputerowych, umożliwiająca także kontakt online z doświadczoną kadrą księgową.