Co to jest fundusz pracy?

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Przedsiębiorcy są zobowiązani do opłacania różnego rodzaju danin – począwszy od podatków, przez składki ZUS, rozmaite ubezpieczenia maszyn czy urządzeń, aż po drobniejsze kwoty, takie jak np. fundusz pracy. Podpowiadamy, czym on jest i kto musi go płacić.

Wielu właścicieli firm opłacając comiesięczne składki zastanawia się, co to jest fundusz pracy i skąd wziął się w rodzimej rzeczywistości. Fundusz pracy to państwowy fundusz celowy, który działa od 1 stycznia 1990 r. Zasady jego opłacania zostały natomiast uregulowane w ustawie z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Najważniejszym celem funduszu pracy jest łagodzenie skutków bezrobocia, aktywizacja zawodowa i promocja zatrudnienia – środki te są przeznaczone m.in. na zasiłki dla bezrobotnych, stypendia naukowe i programy przeciwdziałania bezrobociu.

Do regulowania comiesięcznych składek na fundusz pracy są zobowiązani przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracodawcy zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Uwaga! Z obowiązku opłacania składek na fundusz pracy są zwolnieni przedsiębiorcy korzystający w pierwszych dwóch latach działalności z tzw. ZUS-u preferencyjnego.

Ile wynosi obecnie wysokość składki na fundusz pracy? Osoby prowadzące działalność gospodarczą płacą za siebie, a pracodawcy – za pracownika składkę w wysokości 2,45% podstawy. Oznacza to, że w 2016 r. wynosi ona minimum 59,61 zł.