Zatrudnienie rodzica w firmie a niższy ZUS

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Przepisy Prawa Ubezpieczeń Społecznych dopuszczają, aby dziecko prowadzące działalność gospodarczą mogło zatrudnić swoich rodziców.

Co więcej – dzięki temu właściciel przedsiębiorstwa zyskuje podwójnie – zatrudnia pracownika solidnego, który będzie wywiązywał się wzorowo ze swych obowiązków jak też poprzez takie działanie może obniżyć składki na ubezpieczenia społeczne.

Dzieje się tak ponieważ pracujący w firmie dziecka rodzic nie jest osobą współpracującą z właścicielem (nie pozostaje z nim we wspólnym gospodarstwie domowym) a więc taką sytuację przepisy traktują jakoby matka czy ojciec byli pracownikami w efekcie czego prowadzący działalność może z tego tytułu odliczać m.in. składki na ubezpieczenie społeczne należne za każdego pracownika ZUS-owi jak też i wydatki związane z wyjazdami służbowymi np. za hotel gdyż przepisy mówią jasno, że kosztami uzyskania przychodu są wszystkie wydatki służące zwiększeniu firmowego majątku.

Jeszcze większe możliwości zaoszczędzenia na obligatoryjnych (obowiązkowych) ZUS-owi daninach zyskuje przedsiębiorca w sytuacji kiedy zatrudnia w firmie rodzica mającego ustalone prawo do emerytury – nie ponosi on kosztów związanych ze składkami emerytalną oraz rentową.