Poradnik przedsiębiorcy

Koszty organizacji szkoleń a odliczanie podatku VAT.

Kategoria:Podatki | |

Przedsiębiorcy, którzy prowadzą opodatkowaną działalność, mają prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które dokumentują opłacenie różnego typu szkoleń. Często z organizacją szkoleń wiążą się także takie wydatki jak wyżywienie czy zakwaterowanie. Czytaj dalej »

Termin odliczenia podatku VAT.

Kategoria:Podatki | |

Podatek VAT jest naliczany na każdym etapie obrotu aż do momentu, w którym towar lub usługa trafi do odbiorcy końcowego – konsumenta. Podczas całego cyklu, poszczególni przedsiębiorcy doliczają do wartości netto kwotę podatku należnego, jednocześnie w swoich rozliczeniach pomniejszają ją o kwotę podatku naliczonego którym zostali obciążeni przez swoich dostawców. Czytaj dalej »

Prosta spółka akcyjna – rozwiązanie i likwidacja

Kategoria:Nowości | |

Z uwagi na to, że prosta spółka akcyjna zakładana jest bardzo często jako forma pozwalająca na testowanie określonego rodzaju biznesu, dość często ulega ona także rozwiązaniu. Najczęstszą przyczyną rozwiązania prostej spółki akcyjnej jest podjęcie decyzji o jej rozwiązaniu przez akcjonariuszy wchodzących w jej skład. Czytaj dalej »

Personalizacja faktury a wizerunek marki

Kategoria:Faktury | |

Odpowiednio dobrany i zbudowany wizerunek marki to klucz do bycia rozpoznawalnym na rynku. Chcąc stworzyć firmę, która odniesie sukces, warto dopracować go w najdrobniejszym szczególe. Nawet to jak wygląda wystawiana przez nas faktura, ma wpływ na wizerunek marki. Czytaj dalej »

Dropshipping – rozliczenie sprzedaży i podatki.

Kategoria:Podatki | |

Opodatkowanie dropshippingu odbywa się na zasadach ogólnych. Sposób jego rozliczania w głównej mierze zależy od tego, w jaki sposób prowadzona jest sprzedaż towarów. Jeśli sprzedaż prowadzona jest na własny rachunek, rozliczana jest ona zgodnie z zasadami ogólnymi, wynikającymi z art. Czytaj dalej »

Nota odsetkowa - co to takiego?

Kategoria:Faktury | |

Notę odsetkową stanowi specjalny dokument, którego podstawową funkcją i zadaniem jest możliwość żądania zapłaty odsetek wynikających z nieterminowych płatności kontrahenta. Nota odsetkowa ma szczególny charakter z uwagi na to, że dotyczy ona faktur opłaconych, które jednocześnie były opłacone po terminie. Czytaj dalej »

Faktura walutowa - co powinna zawierać?

Kategoria:Faktury | |

Z uwagi na coraz częstszą współpracę z kontrahentami zagranicznymi, polscy przedsiębiorcy coraz częściej dokonują rozliczeń w walutach obcych. Wystawianie oraz otrzymywanie faktur walutowych staje się coraz powszechniejszą praktyką Warto więc wiedzieć jakie elementy powinna zawierać poprawnie wystawiona faktura walutowa oraz jakich kursów używać w przypadku przeliczania wartości faktury na złotówki. Czytaj dalej »

Jak napisać dobry biznesplan?

Kategoria:Inne | |

Przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, na etapie pomysłu oraz planowania, kluczowym elementem dla zapewnienia powodzenia przedsięwzięcia jest sporządzenie dokładnego i kompleksowego biznesplanu. Czytaj dalej »

Nowe wzory deklaracji ZUS DRA i raportu ZUS RCA.

Kategoria:ZUS | |

Okazuje się, ze Polski Ład wprowadził wiele modyfikacji, jakie dotyczą zasad rozliczania i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. W tym wypadku korzysta się ze zmian w ZUS DRA i ZUS RCA. W dokumentacji mamy do czynienia z pewnymi nowościami, jakie warto poznać. Czytaj dalej »