Rachunek do umowy o dzieło – koszty uzyskania przychodu.

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Jeśli do tej pory nie zdawaliście się dokładnie zorientować, czym jest umowa o dzieło i na czym polegają związane z nią zobowiązania, przygotowaliśmy dla was treść, która powinna stanowić dobre wprowadzeniem do tego byście się mogli lepiej zapoznać lepszego z tym dość obszernym, tematem.

Umowa o dzieło, jest rodzajem umowy, jaką zawiera się, gdy zależy nam na wykonaniu określonej czynności i składających się na nią działań pośredniczących, które polskie prawo cywilne, definiuje jako dzieło. Działania te, to wszystkie podjęte przez nas kroki, które ostatecznie mają na celu, stworzenie danego i z góry określonego, dzieła. Czym jest wspomniane dzieło? Cóż, nie wypada, żebyśmy nie wymienili, że za dzieła w naszym kraju uznaje się obecnie:
  • dzieła związane z kulturą, a w tym: dzieła sztuki, literackie, i muzyczne.
  • dzieła fortyfikacyjne takie jak: dzieła koronowe, dzieło rogowe.
  • oraz dzieła naukowe.
Umowa o dzieło, powinna zatem uwzględniać jego wartość oraz charakter, ponieważ zawierana jest pomiędzy zleceniodawcą, a tzw. wykonawcą danego dzieła. Wykonawca, to ktoś, kogo Wikisłownik języka polskiego, definiuje jako osobę rodzaju męskiego, która zajmuje się urzeczywistnieniem, wykonywaniem oraz wprowadzaniem w czyn (powoływaniem do życia), czegoś co mamy na myśli, mówiąc o tzw. dziele. Świadczyć może o tym rodzaj męskoosobowy dokładnego i do dziś dnia aktualnego, znaczenia rzeczownika “wykonawca”. No cóż, tak to właśnie wygląda, gdy przyjrzymy się bliżej przepisom prawa. Każde prawo, opiera się o słowo, zatem nie ma wątpliwości, że autorem dzieła, zgodnie z definicją języka polskiego, może być jedynie mężczyzna. Kobieta, jako nie każdy, może się pod nim jedynie podpisać.

Oczywiście lub być może, posunęliśmy się za daleko w tej jakże podstawowej interpretacji tego, jak sprawa dzieła i wykonawcy, prezentuje się od strony wiedzy prezentowanej przez etymologię, jednak nie zaszkodzi, byśmy i z tego zdawali sobie na co dzień sprawę, kto tu jest pan, a kto tak naprawdę pełni rolę wykonawcy. Bieżącym statystykom, trudno jest zaprzeczyć, pomimo bezwzględnej chęci ku temu.

Koszt Uzyskania Przychodu

Czym jest koszt lub też, koszty uzyskania przychodu? Dobrze jest zacząć od słowa, które łatwo jest sobie utrwalić i w sposób nie bezpośredni, zanotować w głowie. Słowo to brzmi: wydatek. Każdy koszt jest związany z wydatkiem. Co to oznacza? Oznacza to, że musimy coś stracić, żeby móc coś zyskać. To słynne “coś” , nazwalibyśmy ogólnie i na potrzeby tego artykułu, po prostu zyskiem. Wracając do definicji kosztu uzyskania przychodu, po pierwsze należałoby ją rozbić na poszczególne, składające się na nią elementy (tzw. składowe), a co za tym idzie, podzielenie tego zbyt ogólnikowo brzmiącego zagadnienia, na:
  • koszty,
  • przychody,
  • i uzyskania (praca, czas oraz pozostałe zmienne kompatybilne - powiązane).
Czy uzyskanie lub też cenę, może stanowić rachunek, inaczej pełne podsumowanie umowy o dzieło, które nie zawsze związane jest z kreacją oraz twórczością jako taką? Jeśli w naszym kraju budowa armaty, statku wojennego lub innej maszyny zbrodni i oręża wojny, nadal będzie równała się z tym, nad czym pracują naukowcy, badacze i artyści, to nie zdziwcie się, drodzy czytelnicy, że za kilka lat, wszystkich nas może czekać, w osobie reprezentatywnej całego społeczeństwa, co najmniej szpital psychiatryczny. A całe nasze społeczeństwo, to zgodnie z prawem nadal ponad 38 mln obywateli tego kraju. Rachunek, to przede wszystkim rachowanie, liczenie i zapis obliczeń. Dobrze jest wiedzieć, na czym czynności te polegają. Uczmy się, a będziemy wiedzieli więcej.