Koszty organizacji szkoleń a odliczanie podatku VAT.

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Przedsiębiorcy, którzy prowadzą opodatkowaną działalność, mają prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur, które dokumentują opłacenie różnego typu szkoleń. Często z organizacją szkoleń wiążą się także takie wydatki jak wyżywienie czy zakwaterowanie.

Warto zapoznać się z najważniejszymi informacjami na temat odliczanie podatku VAT z tytułu organizacji szkoleń.

Kiedy podatnik ma prawo do odliczenia VAT.

Przedsiębiorca może odliczyć VAT w takim zakresie w jakim towary przez niego nabywane są wykorzystywane do działań opodatkowanych.

Warto jednak zaznaczyć, że związek między danymi usługami, a czynnościami opodatkowanymi nie musi być bezpośrednie. Może to także mieć związek pośredni, jeżeli tylko zakup jest związany z opodatkowaną działalnością.

Wydatki, które się wiążą z organizacją szkoleń a podatkami.

Wydatki, które wiążą się z organizacją szkoleń można zaliczyć do kosztów, związane są z osiąganiem przychodu. Tak jak wspomniano wcześniej, odliczyć można podatek, który jest naliczany od konkretnych usług szkoleniowych, które są nabywane w oparciu o prowadzoną działalność opodatkowaną.

Jednak tak naprawdę istnieje kilka znaczących wydatków. Pierwszy dotyczy usług gastronomicznych oraz hotelowych. Zgodnie z ustawą o VAT obniżanie danej kwoty lub zwracanie podatku nie stosuje się, aby nabyć usługi noclegowe czy gastronomiczne. Wyjątkiem są gotowe posiłki dla pasażerów.

Dlatego świadcząc usługi z zakresu szkoleniowego oraz dokonując zakupu konkretnych usług hotelowych i gastronomicznych przedsiębiorca nie może odliczyć podatku VAT. Prawo to mogłoby przysługiwać, jeśli organizator zdecydowałby się na usługi cateringowe. Mimo, że są one bardzo podobne do zwyczajnych usług gastronomicznych zasady ich opodatkowania są zupełnie inne.

Sposób zawierania usług na fakturze.

Jeżeli na fakturze, która dokumentuje usługi związane z organizacją jakiegoś szkolenia lub nocleg wskaże się je odrębnie, może to znaczyć, że nie są one elementem danej usługi, a oddzielną pozycją.

Zgodnie z ustawą, należy przyjąć, że jeżeli podatnik działa we własnym imieniu, ale świadczy daną usługę na rzecz osób trzecich to on sam otrzymał i wyświadczył dane usługi, przez co nie można odliczyć podatku, który jest naliczany w tej kwestii.

Jeżeli podatnik odliczy całość podatku z danej faktury to ryzykuje, że przechodząc kontrolę podatkową może zwrócić uwagę na taki sposób odliczania. Dlatego podatnik, powinien zabezpieczyć się przed problemamii:
  • 1. nie odliczać części dotyczącej wyżywienia oraz noclegu
  • 2. poprosić o korektę faktury, jeśli naprawdę nabył kompleksową usługę dotyczącą organizacji szkoleń, a noclegi i wyżywienie to były tylko elementy pomocnicze
  • 3. odliczyć VAT z drugiej części faktury dopiero po otrzymaniu korygującej faktury
Akcje promocyjne.

Bardzo ważną kwestią dotyczącą odliczania podatku VAT są kwestie związane z wszelkimi akcjami promocyjnymi. Dany wydatek może być uznawany za koszt pozyskania przychodów jeśli spełnił następujące warunki. Przede wszystkim przychód musi zostać poniesiony, aby osiągnąć przychody. Ponadto przychody nie mogą się znajdować na liście będącej katalogiem wydatków, które nie powinny być zaliczone do kosztów podatku. Muszą być one także udokumentowane w sposób prawidłowy, zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Odliczając podatek VAT od organizacji szkoleń, należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach, które są dokładnie określone w ustawie o VAT. Wszelkie błędy mogą doprowadzić do przykrych konsekwencji w trakcie przechodzenia kontroli.