Faktura WDT Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów. Co to takiego?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Polska dołączając do UE, uzyskała wiele przywilejów. Również dla przedsiębiorcy pojawiło się wiele ułatwień. Jednym z nich jest WDT, czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Czym jest WDT? Jakie dane musi zawierać faktura WDT? Kiedy można przedsiębiorca może policzyć stawkę VAT wynosząca 0 procent? Czy FV może być wystawiona w obcej walucie?

WDT, czyli co to takiego?

WDT oznacza eksport asortymentu z kraju, który należy do Europejskiej Wspólnoty, do obcego kraju, który również jest jej członkiem. Wywóz towaru, musi mieć miejsce do podmiotu, która rozlicza podatek VAT.

Dokumentem, który potwierdza WDT, jest faktura, która jednak trochę różni się od tradycyjnej faktury VAT jaka jest wystawiona podczas tradycyjnej sprzedaży. FV WDT musi zawierać informacje uzupełniające.

Informacja na fakturze, a informacje na FV WDT

Faktura sprzedaży powinna zawierać następujące informacje:
 • adresy oraz nazwy tak nabywcy, jak i sprzedawcy. Mogą to być również imiona i nazwiska
 • NIP obu podmiotów (sprzedawcy i nabywcy)
 • data wystawienia faktury (dzień, miesiąc i rok)
 • numer, który jest oznaczony jako „Faktura VAT”
 • nazwa asortymentu jaki sprzedajemy (może być to towar bądź usługa)
 • Ilość jaka została sprzedana. Jeśli jest to usługa powinien być podany zakres jej wykonania
 • cena jednostkowa
 • wielkość stawki podatku VAT
 • sumę wartości netto asortymentu, a jeśli towaru lub usługi są inaczej opodatkowane na FV musi być ujęty podział na poszczególne stawki podatku
 • całkowitą kwotę należności, która zawiera należny podatek
 • wielkość kwoty podatku od sumy netto sprzedanych towarów. Jeśli produkty lub usługi są inaczej opodatkowane, na FV musi widnieć podział na konkretne stawki podatku
Jeśli wystawimy FV WDT, oprócz powyższych informacji musi ona zawierać dodatkowe informacje. Najważniejszą wartością będzie numer VAT UE podatnika, tak sprzedawcy, jak i odbiorcy. VAT UE jest dokładnie tym samym numerem co NIP, jednak przed nim jest prefiks kraju. W przypadku Polski numer VAT UE powinien wyglądać następująco: PL 1234567890.

FV WDT wystawiona w innej walucie

Faktura WDT, może być wystawione w innej walucie niż PLN. W takim przypadku, obca waluta, musi zostać przeliczone zgodnie z kursem Narodowego Banku Polskiego z dnia, który poprzedza wystawienie faktury. Kurs waluty należy odszukać według Tabeli A, w której NBP podaje średnie kursy walut, na konkretne dni. Należy pamiętać, że kursy nie są publikowane w Niedzielę.

FV WDT i stawka VAT wynosząca 0%

Jeśli handel odbywa się poprzez WDT, podatnik ma prawo skorzystać z zerowego VATu. Aczkolwiek, aby tak się stało, dokumentacja musi potwierdzać dostarczenie towaru na teren Państwa, które należy do Unii Europejskiej. Dokumentami, takimi mogą być:
 • dokumenty przewozowe, który otrzymujemy od przewoźnika, który realizuje wywóz. Wspomniane dokumenty potwierdzają, że asortyment został przetransportowany do innego kraju należącego do UE
 • wykaz lub specyfikacją załadowanego towaru, które zawierają przeznaczenie, pochodzenie, parametry itd. załadowanego towaru
Faktura stwierdzająca WDT

Członkostwo w UE pozwala przedsiębiorcy, na skorzystanie z wielu ułatwień i możliwości rozwoju. Jedną z nich jest handel z innymi członkami Unii Europejskiej. Jednak, taka dostawa musi być dobrze udokumentowana, aby podatek VAT wyniósł 0%. Również w momencie wystawiania faktury sprzedaży musi być spełniony warunek podania numeru VAT UE. Faktura może być wystawiona w obcej walucie, w takim przypadku należy ją przeliczyć według kursu NPB z dnia poprzedzającego jej wystawienie.