Zmiany w przepisach, nowości

Nie możesz zapłacić podatku? Ustanów pełnomocnika

Kategoria:Nowości | |

Złożenie własnoręcznego podpisu na zeznaniu podatkowym warunkuje prawidłowość jego złożenia w urzędzie skarbowym. Ustawodawca daje jednak możliwość odejścia od tej reguły poprzez ustanowienie osoby pełnomocnika, który owe zeznanie będzie uprawniony podpisać w imieniu podatnika. Czytaj dalej »

Dostęp do księgowości z aplikacji na telefon

Kategoria:Nowości | |

Telefon komórkowy jest urządzeniem, które w znaczący sposób ułatwia ludziom życie. Dzięki wielu aplikacjom to urządzenie służy nie tylko do rozmów czy wysyłania krótkich wiadomości tekstowych ale także może ułatwić prowadzenie biznesu. Czytaj dalej »

Uzyskanie zaświadczenia obciążone jest opłatą skarbową

Kategoria:Nowości | |

Obowiązek podatkowy ciąży na każdym przedsiębiorcy niezależnie od jego statusu. Podatnicy są jednak zmuszani przepisami prawa również do ponoszenia opłat dodatkowych tzn. para podatków. Wszystko za sprawą niezdecydowania organów podatkowych co do kwestii finansowania bieżących potrzeb państwa – co ma być finansowane z podatków a co z opłat skarbowych. Czytaj dalej »

Kontrola w firmie – przedsiębiorca nie jest bezbronny

Kategoria:Nowości | |

Kontrola skarbowa w firmie to często wiele problemów, z którymi musi borykać się przedsiębiorca, który się do niej przygotowuje. Obecnie przepisy nie zezwalają na przeprowadzenie jej bez wcześniejszego poinformowania kontrolowanego podmiotu (poza sytuacją kiedy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przez pracodawcę przestępstwa przeciwko obrotowi finansowemu). Czytaj dalej »

E-rozliczenia możliwe bez posiadania podpisu elektronicznego

Kategoria:Nowości | |

Składanie deklaracji podatkowych przez Internet pomimo, że daje możliwość oszczędności czasu i pieniędzy przez podatników nadal nie jest często praktykowana. Wiele osób zarówno fizycznych jak i przedsiębiorców nadal woli składać pisma w formie tradycyjnej bez konieczności posiadania podpisu elektronicznego. Czytaj dalej »

System MOSS - rozliczanie VAT od usług cyfrowych

Kategoria:Nowości | |

Z początkiem roku 2015 polepsza się sytuacja firm i przedsiębiorstw oferujący swoje usługi elektroniczne osobom prywatnym. Zmiany dotyczą głównie rozliczania vatu. Od początku bieżącego roku przedsiębiorstwa oferujący usługi nadawcze,   telekomunikacyjne oraz elektroniczne osobom prywatnym z innych krajów Unii Europejskiej zostaje zmieniony sposób naliczania vatu. Czytaj dalej »