Potwierdzenie rejestracji VAT nie będzie już obowiązkowe.

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Przez wiele lat przedsiębiorcy, którzy stali się płatnikami podatku od towaru i usług – VAT – z uwagi na zakres wykonywanych usług lub przekroczony limit 150.000 złotych minimalnego obrotu do wejścia w VAT, musieli zapłacić 170 złotych opłaty. Przedsiębiorca, aby móc płacić obowiązkowy podatek musiał jeszcze zapłacić za to, by móc później płacić podatek.

To mniej więcej tak jakby konsument chcący wejść do sklepu, by zrobić w nim zakupy i wydać pieniądze, musiał zapłacić za to, by go do tego sklepu wpuszczono. Oczywiście opłata 170 złotych z punktu widzenia wydatku w firmie zaliczana była do kosztu uzyskania przychodu (KUP).

Aby dowiedzieć się o nadaniu numeru VAT-5 lub VAT UE należy skontaktować się z właściwym pod względem przynależności podatkowej Urzędem Skarbowym. Urzędnik udzieli informacji z jaką datą została dokonana rejestracja.


Osoba prowadząca działalność gospodarczą musi najpóźniej w dniu poprzedzającym rozpoczęcie danej sprzedaży złożyć formularz VAT-R, jeżeli zamierza dokonywać sprzedaży towarów lub usług objętych opodatkowaniem VAT. Przedsiębiorca rejestruje się wówczas jako czynny lub zwolniony podatnik podatku od towarów i usług. Wniosek VAT-R składa się do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce prowadzonej działalności. Jeżeli istnieje sytuacja, w której przedsiębiorca czynności podlegające opodatkowaniu wykonuje w rejonach podlegających pod różne urzędy skarbowe, wówczas należy wniosek złożyć do urzędu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

Aby zostać zgłoszonym do rejestru VAT należy wypełnić druk VAT-R - zgłoszenie rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług. Na druku wpisuje się między innymi takie informacje jak: dane podatnika, adres siedziby, okoliczności określające obowiązek podatkowy, informacje na temat cyklu deklaracji miesięcznej lub kwartalnej, rejestrację w wewnątrzwspólnotowej dostawie towaru, tak zwany VAT UE itp.

Do wniosku VAT-R dołączano opłatę 170 złotych, która dokonywana była na konto urzędu miasta lub gminy tytułem „zgłoszenie rejestracja w zakresie podatku od towarów i usług VAT-R” i w ramach tej opłaty przedsiębiorca został wpisany do rejestru czynnych płatników podatku VAT. Opłata musiała być wykonana przed wysłaniem wniosku VAT-R. Urząd Skarbowy informował również na piśmie wysyłając list na adres siedziby przedsiębiorcy z potwierdzeniem nadania numeru VAT-5.

Wystawiaj faktury VAT

Zarejestruj się w intaxo.pl i wystawiaj faktury on-line!Zakładam konto


Od początku 2015 roku zniesiono obowiązek uzyskania płatnego potwierdzenia rejestracji w podatku VAT. Zrealizowano dzięki temu jedno z założeń projektu Ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej nowym przedsiębiorcom. Zniesienie opłaty 170 złotych nieznacznie, ale jednak obniżyło koszt otwarcia własnej działalności gospodarczej. Od roku 2015 uzyskanie potwierdzenia nie jest już obowiązkowe dla czynnych płatników podatku VAT, a przedsiębiorca który będzie potrzebował zaświadczenie o nadaniu identyfikacji VAT-5 w formie zaświadczenia będzie musiał wnieść opłatę w wysokości 170 złotych na konto urzędu gminy właściwego dla danego Urzędu Skarbowego.

Jeżeli nie otrzymuje się już zaświadczenia bez wniesienia opłaty za rejestrację do VAT, to w jaki sposób można dowiedzieć się o nadaniu numeru VAT-5?

Obecnie o nadaniu numeru VAT-5 lub VAT UE można dowiedzieć się dzwoniąc do właściwego pod względem przynależności podatkowej Urzędu Skarbowego w dziale VAT. Urzędnik wówczas udzieli informacji z jaką datą została dokonana rejestracja.