Mniej formalności przy zakupie samochodu z UE

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Wyobraźmy sobie następujący scenariusz: kupujemy jako przedsiębiorca dla swojej firmy samochód z innego niż Polska kraju Unii Europejskiej.

Zaczynamy od wizyty u tłumacza przysięgłego celem przetłumaczenia dokumentów z zakupionego samochodu, gdyż polskie urzędy nie honorują dokumentów w językach obcych. Należy przetłumaczyć umowę kupna lub fakturę zakupu, dowód rejestracyjny i kartę pojazdu – koszt około 100 złotych.

Sprowadzany samochód musi przejść pozytywnie przegląd techniczny. W tym celu udajemy się do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów, po pozytywnie przeprowadzonym badaniu otrzymujemy dwa dokumenty: zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu oraz Dokument Identyfikacyjny Pojazdu – koszt około 169 złotych.

Czeka nas jeszcze wizyta w urzędach m.in. w Urzędzie Celnym do 5 dnia od zakupu, aby wywiązać się z obowiązku akcyzowego. Musimy złożyć „Deklarację uproszczonego nabycia wewnątrzwspólnotowego" (druk AKC-U), wniosek do Naczelnika urzędu celnego o wydanie dokumentu potwierdzającego zapłatę podatku akcyzowego oraz dowód zapłaty opłaty skarbowej za dokument potwierdzający zapłatę akcyzy - koszt 17 złotych.

Kolejnym urzędem, który należy odwiedzić jest Urząd Skarbowy, aby złożyć w nim formularz VAT-24, po złożeniu którego otrzymamy zaświadczenie potwierdzające uiszczenie lub brak obowiązku zapłaty VAT związanego z zakupionym samochodem. Na te oświadczenie czekamy do 7 dni i ponosimy koszt 160 złotych na konto urzędu gminy. Następnym wydatkiem jest opłata na pokrycie kosztów przyszłego złomowania samochodu, tak zwana opłata recyklingowa w wysokości 500 złotych płatna przelewem na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czy tych czynności nie jest zbyt wiele jak na jeden prosty zakup samochodu? Do końca 2014 roku, tak właśnie wyglądały formalności związane ze sprowadzeniem samochodu z innego kraju Unii Europejskiej niż Polska. Na szczęście większość czynności i opłat z tej skomplikowanej procedury, należy już do przeszłości.

Z dniem 1 stycznia 2015 roku zmieniły się zasady rejestracji samochodów sprowadzanych do Polski z innych krajów Unii Europejskiej.

Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy sprowadzający samochód mają obecnie mniej formalności z dokumentacją przy rejestracji, jak również nie poniosą co niektórych opłat związanych z zaświadczeniami, które były do końca 2014 roku. Należy zapamiętać, że samochód zarejestrować można jedynie w tym kraju Unii, w którym posiada się stałe miejsce zamieszkania.

Zgodnie z nowymi przepisami nie ma już obowiązku składania wniosku VAT-24 (był to wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uiszczenie lub brak obowiązku zapłaty VAT związanego z przywozem samochodu z innego państwa Unii do Polski). Nie trzeba już czekać do 7 dni na zaświadczenie o uiszczeniu podatku lub też o braku obowiązku uiszczenia tego podatku od zakupu – wydawanym jako VAT-25. Nie ponosi się już opłaty w wysokości 160 złotych za wyżej wymienione zaświadczenie. Odpada również wizyta w urzędzie celnym ponieważ nowo obowiązujące druki posiadają numer identyfikacyjny na podstawie którego urząd sprawdza czy kupujący wywiązał się z obowiązku akcyzowego. Nie jest wymagane już tłumaczenie dokumentów dla urzędu, co oszczędza nam kolejne 100 złotych.

Należy jednak pamiętać, że w dalszym ciągu obowiązuje opłata za podatek w terminie 14 dni od zakupu samochodu, jak również aktualny jest formularz VAT-23 informujący o zapłacie podatku w związku z wewnątrzwspólnotowym zakupem środka transportu.