Wznowienie działalności po wakacjach - wymagany nowy wniosek

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Firmy nie osiągające przychodów z prowadzonej przez siebie działalności w okresie wakacyjnym mogą ją na ten czas zawiesić w efekcie czego nie ponoszą kosztów związanych z płatnościami składek na ubezpieczenia. Wznowienie działalności musi nastąpić jednak z 30 dniowym okresem wyprzedzenia. Dopiero po 30 dniach firma może legalnie funkcjonować.

Jako, że działalność zostaje zawieszona, przedsiębiorca w składanym wniosku musi określić również termin jej wznowienia gdyż nie następuje ono samo z siebie. Określenie we wniosku daty, od której działalność nie będzie prowadzona powoduje jednocześnie, że firma nie może zawiesić działania dzień wcześniej niż data podana na deklaracji. Zawieszenie nie może trwać jednak w nieskończoność. Przedsiębiorca pamiętać musi, iż nie wznowienie działania firmy przez okres 24 miesięcy spowoduje wykreślenie z rejestru go przedsiębiorców. Może grozić mu także kara grzywny.

Wznowienie działalności po 24 miesiącach jest jednak możliwe – osoba zainteresowana musi złożyć drogą elektroniczną odpowiedni formularz o ponowne wpisanie do ewidencji działalności lub też uczynić to poprzez osobiste stawienie się w urzędzie i złożenie formularza. Wznowienie działalności to konieczność ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń zarówno siebie jako właściciela jak i pracowników którzy z chwilą zawieszenia zostali wyrejestrowani. Czyni to na drukach ZUS DRA lub raportach imiennych za miesiąc wznowienia oraz następny.

Pojawiają się również zobowiązania z tytułu PIT oraz VAT jak też rozliczenia podatku. Deklaracja VAT musi zostać złożona za miesiąc wznowienia działania firmy – PIT natomiast w postaci zaliczek podatku dochodowego sprzed okresu gdy działalność została zawieszona.