System MOSS - rozliczanie VAT od usług cyfrowych

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Z początkiem roku 2015 polepsza się sytuacja firm i przedsiębiorstw oferujący swoje usługi elektroniczne osobom prywatnym. Zmiany dotyczą głównie rozliczania vatu.

Od początku bieżącego roku przedsiębiorstwa oferujący usługi nadawcze,   telekomunikacyjne oraz elektroniczne osobom prywatnym z innych krajów Unii Europejskiej zostaje zmieniony sposób naliczania vatu.

Dotychczas wyliczaniem vatu zajmował się kraj sprzedawcy.  Od początku tego roku. Teraz odpowiedzialny za to jest kraj nabywcy usług. Czyli na przykład, jeżeli nabywcą jest Niemiec vat na rejs należy rozliczyć w niemieckim urzędzie skarbowym. Aby procedura rozliczania vatu była uproszczona został wprowadzony system MOSS umożliwiający przedsiębiorcą odprowadzanie vatu bez konieczności rejestracji we wszystkich krajach Unii Europejskiej .

Według nowych przepisów za miejsce świadczenia usługi cyfrowej dla osób prywatnych uważany będzie kraj nabywcy. Polski sprzedawca obligowany będzie do odprowadzenia należnego vatu za granicę do kraju nabywcy. Dla ułatwienia funkcjonowania przedsiębiorstwa sprzedającym swoje usługi za granicę powstał system MOSS. Jest to zdrobnienie anglojęzycznej nazwy tłumaczone na polski, jako  mały punkt kompleksowej obsługi. System odnosi się jednak tylko do krajów Unii Europejskiej.

Wystawianie faktur online

Załóż konto w intaxo.pl i wystawiaj faktury bez ograniczeńZakładam konto


W krajach poza Unią Europejską niestety nadal będzie trzeba rejestrować się do vatu każdego kraju z osobna. Każdy przedsiębiorca, który decyduje się na korzystanie z tego systemu musi zgłosić ten fakt składając odpowiedni wniosek do Urzędu Skarbowego w Warszawie Śródmieście. Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na tą formę rozliczania vatu zobowiązani są do składania deklaracji do właściwego Urzędu Skarbowego kwartalnie do każdego dwudziestego dnia danego miesiąca następującego po danym kwartale. Każda deklaracja będzie wypisywana i rozliczana w euro. Gdy sprzedawca chce przystąpić do systemu MOSS zobowiązany jest do prowadzenia elektronicznej ewidencji transakcji objętych systemem MOSS.

System nie jest z góry narzucany wszystkim przedsiębiorcą. Nie jest konieczne korzystanie z niego, pamiętać należy jednak o tym, że ułatwia on funkcjonowanie a przy jego użyciu nie trzeba rejestrować się w poszczególnych krajach do vatu. Jest sposobem na ominięcie biurokracji oraz marnowanie drogocennego czasu i tak zabieganych przedsiębiorców. Wystarczy jedna rejestracja w naszym rodzinnym urzędzie skarbowym zamiast kilku wizytach różnych krajach Unii Europejskiej. Można nawet powiedzieć, że w zdecydowanej większości.