Koszty reklamy w firmie – jak rozliczać?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Dbając o rozwój firmy sięgamy po narzędzie jakim jest reklama. Na szczęście od 2007 roku wydatki dotyczące marketingu możemy uważać za koszty działalności gospodarczej. Często jednak koszty związane z działalnością marketingową nie służą bezpośrednio reklamie ale podniesieniu renomy przedsiębiorstwa. Taki zabiegi nazywamy reprezentacją.

Przepisy, które porządkują podatki dochodowe wykluczają uznanie za koszt podatkowy wydatków na reprezentację, a zwłaszcza wydatków poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych. Sytuację problematyzuje prawo ponieważ nie określa jednoznacznie definicji reprezentacji oraz reklamy. Przedsiębiorca musi sam stosownie zaszeregować poniesione koszty.

Wystawiaj faktury w intaxo.pl

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Koszt uzyskania przychodu czyli koszt przychodu to wydatek, którego celem jest wygenerowanie przychodu oraz zachowanie i zabezpieczenie źródła przychodu.

Różnica pomiędzy reklamą a reprezentacją.

Uważa się, że reprezentację od reklamy odróżnia cel, na który jest zwrócony jest właściciel.
Reklama polega na zwabieniu klienta, przekonaniu go do zakupu towarów oraz poinformowaniu go o asortymencie firmy. Reprezentacja natomiast jest objaśniana jako „wystawność” i „okazałość”. Głównym zadaniem reprezentacji jest formowanie obrazu przedsiębiorstwa w oczach ewentualnych usługobiorców. Ma to na celu podniesienie prestiżu firmy.

Wydatki, które można włączyć w koszty:

  • zamówienie firmowego logo
  • druk materiałów reklamowych
  • każdą formę reklamy (telewizyjną, radiową, internetową, prasową)
  • gadżety reklamowe, (należy pamiętać o logo przedsiębiorstwa oraz o tym, by wartość prezentów nie była zbyt wysoka)
  • wydatki związane z promocją - PR (Public Relations, patronat akcji ogólnospołecznych oraz obecność na targach specjalistycznych)
  • koordynacja spotkań (przygotowanie stoiska targowego,wynajęcia sali, sprzętu audiowizualnego, catering dla gości, )

Wydatki, których nie można włączyć w koszty:
  • lunch lub kolacja z klientem (nawet w celu zaprezentowania oferty)
  • kosztowne prezenty dla partnerów lub cenionych klientów

Podsumowanie.

Ze względu na fakt, że polskie prawo nie określa czytelnie norm rozróżniających reklamę od reprezentacji przy ocenie wydatków należy kierować się zdrowym rozsądkiem. Oszacowanie opłat przeprowadza sam przedsiębiorca i to on dokonuje kwalifikacji. W każdym przypadku należy sugerować się celem podejmowanych w jego ramach działań. Przede wszystkim należy mieć na uwadze odmienne zdanie organu podatkowego.