Podatek dochodowy. Jak obliczyć?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Każdy przedsiębiorca, który rozlicza się w oparciu o Księgę Przychodu i Rozchodu jest zobowiązany każdego miesiąca lub co kwartał rozliczyć się z fiskusem i wpłacić na konto skarbówki zaliczkę na podatek dochodowy. I choć wyliczanie podatku wydaje się skomplikowane, w rzeczywistości to całkiem łatwe zadanie.

Dzięki oprogramowaniu księgowemu dostępnemu przez internet, cała zabawa w księgowość sprowadza się tylko i wyłącznie do wprowadzenia ponoszonych kosztów i wystawiania faktur (rachunków). Aplikacja Intaxo.pl to łatwe narzędzie, które pomaga przedsiębiorcom z całego kraju w codziennym prowadzeniu firmy.

Rozliczaj firmę w intaxo.pl

Załóż konto i prowadź księgowość online. 30 dni za darmo.Zakładam konto


Poniższa ilustracja przedstawia stronę wyświetlającą obliczony podatek dochodowy:

Podatek dochodowy. Jak obliczyć?

Poniżej w skrócie postaram się wytłumaczyć, jak wylicza się podatek dochodowy.

Zaznaczyć jednak należy, że podatek taki płacimy wówczas, gdy dochód przekroczy kwotę wolną od podatku (od roku 2012 kwota ta wynosi 3'091 zł).

Warto też wiedzieć, że skala podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013 roku kształtuje się następująco:

PonadDoPodatek wynosi
85'52818% minus kwota zmniejszająca podatek 556 zł 02 gr
85'52814'839 zł 02 gr + 32% nadwyżki ponad 85'528 zł


Jak obliczyć podatek dochodowy na ogólnych zasadach?

Podatek dochodowy na zasadach ogólnych oblicza się narastająco od początku roku według prostego wzoru:

PRZYCHÓD – KOSZTY = DOCHÓD

Od DOCHODU odejmuje się składki na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były wpisywane w KPIR). Otrzymuje się wtedy podstawę opodatkowania. Tak obliczoną podstawę opodatkowania zaokrągloną do pełnego złotego mnożymy przez 18% a następnie odejmujemy kwotę zmniejszającą podatek, która obecnie wynosi 556,02 zł. Otrzymujemy kwotę podatku od której należy odjąć składkę na ubezpieczenie zdrowotne (nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru).

  • dochód - składki na ub. społeczne = podstawa opodatkowania
  • otrzymaną podstawę opodatkowania zaokrąglamy » ZPO
  • ZPO * 18% - kwota wolna od podatku
  • od otrzymanej kwoty odejmujemy składkę na ub. zdrowotne


A jak to zrobić w programie?

Przede wszystkim w programie należy poprawnie skonfigurować księgowość. O ile o aktualizację bieżących wskaźników, progów podatkowych itd. dbają administratorzy programu to już ustawienie sposobu czy okresu rozliczania oraz wybór odpowiednich składek leży po stronie użytkownika. Konfigurację księgowości wykonuje się przeważnie tylko raz (chyba że zmienimy sposób rozliczania podatku). W tym celu należy:

1. przejść do ustawień księgowości
ustawienia programu

2. wybrać ustawienia deklaracji PIT i VAT
ustawienia deklaracji

3. ustawić wszystkie parametry (pamiętając o zachowaniu chronologii)
zmiana sposobu rozliczenia

4. ustawić składki ZUS (analogicznie jak deklaracje)