Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy w 2015 roku

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
Czym jest zasiłek chorobowy przedsiębiorcy i czym się charakteryzuje? W jakich okolicznościach następuje jego wypłata? Jaka jest jego wysokość? Kto może otrzymać i jakie warunki musi spełni, aby go otrzymać? Na te i inne pytania odpowiemy sobie w tym artykule.

Zasiłek chorobowy przedsiębiorcy to świadczenie pieniężne wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w razie choroby i macierzyństwa, osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu ujętemu w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Księgowość przez internet

Wystawiaj faktury online gdziekolwiek jesteś!Zakładam konto


Wszelkie informacje na temat zasiłku chorobowego zawarte są w ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Czym charakteryzuje się zasiłek chorobowy?

Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą nabywa prawo do zasiłku chorobowego po upływie 90 dni regularnego i terminowego opłacania wszystkich składek na ubezpieczenie społeczne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolnym ubezpieczeniem dla osób prowadzących działalność gospodarczą, natomiast obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu podlegają osoby zatrudnione na umowie o pracę, a prawo do zasiłku nabywają już po okresie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego. Przedsiębiorca samodzielnie opłacający składki ubezpieczeniowe jest zarówno ubezpieczonym jak i płatnikiem.

Priorytetem jest terminowość opłacanych składek!

Podlegający ubezpieczeniu chorobowemu musi pamiętać o terminowym opłacaniu składek na ZUS, gdyż jakiekolwiek opóźnienie sprawia, że przedsiębiorca traci ciągłość podlegania ubezpieczeniu i tym samym traci prawo do zasiłku. W takiej sytuacji może napisać prośbę do ZUS o przywrócenie mu ciągłości w ubezpieczeniu chorobowym.

Obecne przepisy traktują o tym, iż podlegający ubezpieczeniu przedsiębiorca w trakcie przysługiwania mu zasiłku chorobowego, nie ma obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne. W trakcie choroby ma prawo do pomniejszenia w sposób proporcjonalny opłacanych przez siebie składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy.

Jaka jest wysokość świadczenia z tytułu ubezpieczenia chorobowego?
  • 80% podstawy wymiaru (zasiłek chorobowy),
  • 70% podstawy wymiaru (zasiłek za okres pobytu w szpitalu),
  • 100% podstawy wymiaru, jeżeli niezdolność do pracy: przypada w okresie ciąży, powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek tkanek i narządów lub poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów, powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.
Jaka jest procedura uzyskania zasiłku chorobowego przez płatnika - ubezpieczonego?

Osoba ubezpieczona chcąca skorzystać z świadczenia powinna się udać do lekarza na badanie. Należy otrzymać od lekarza druk ZUS ZLA najczęściej znane jako tzw. L4. Na odwrocie druku należy opisać datę z jaką przyjęto druk i podpis przedsiębiorcy oraz pieczęć swojej firmy. Do druku ZUS ZLA wypełnia się dodatkowo ZUS Z-3b zaświadczenie płatnika składek i w ten sposób przygotowane dokumenty należy zanieść lub wysłać pocztą (list polecony by mieć potwierdzenie) do ZUS w terminie do 7 dni od wystawienia L4 przez lekarza. Kopię L4 przekazuje się do biura rachunkowego - księgowej, by na tej podstawie mogła proporcjonalnie pomniejszyć opłacane składki na ZUS.