Wzrośnie ulga na dzieci - kto na tym skorzysta?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Ulga podatkowa jest określonym w przepisach prawa podatkowego zwolnieniem, zmniejszeniem albo odliczeniem, którego wykorzystanie daje możliwość zmniejszenia podstawy opodatkowanie lub zmniejszenia wysokości podatku.

W roku 2014 została podpisana nowelizacja ustawy określającej ulgę na dzieci na mocy której, z nowej ulgi na dzieci będzie można już skorzystać w rozliczeniu za 2014 rok. Ulga jest teraz wyższa i bardziej dostępna dla rodzin wielodzietnych. Wyższa ulga zakłada podwyższenie o 20 procent ulgi podatkowej na trzecie i kolejne dziecko. Znowelizowana ustawa daje też możliwość całościowego zwrotu niewykorzystanej kwoty ulgi rodzicom, którzy mniej zarabiają i nie płacą odpowiednio wysokich podatków.

Aby skorzystać z ulgi na dzieci należy rozliczyć się na druku PIT-36 lub PIT-37 i dołączyć PIT/O. Ponadto chcąc otrzymać zwrot przysługującej kwoty za niewykorzystaną ulgę na dzieci należy złożyć formularz PIT/UZ.


Dotychczas osobom które nie płaciły odpowiednio wysokich podatków, część ulgi przepadała. Z ulgi nie mogą skorzystać rolnicy, którzy nie są podatnikami PIT. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy rozliczający się według skali podatkowej czyli na tzw. zasadach ogólnych, którzy mają troje lub więcej dzieci. Rodzice, rodzina zastępcza oraz opiekunowie prawni rozliczający się na druku PIT-36 lub PIT-37 skorzystają z wyżej opisywanej ulgi.

Księgowość przez internet

Zarejestruj się w intaxo.pl i samodzielnie rozliczaj się z fiskusemZakładam konto


Ulga przysługuje na dzieci niepełnoletnie również wówczas, gdy dziecko uzyskuje dochód przekraczający kwotę 3089 złotych w danym roku rozrachunkowym. Rodzice mogą rozliczyć również ulgę za dzieci pełnoletnie do 25 roku życia, które uczą się i studiują w kraju lub za granicą oraz w roku podatkowym nie przekroczyły dochodu 3089 złotych z wykonywanej pracy – do dochodu nie wlicza się renty rodzinnej. Ulga przysługuje również w przypadku dzieci urodzonych w 2014 roku, jednak można ją odliczyć dopiero od miesiąca w którym dziecko się urodziło.

W podwyższonej uldze kwota na trzecie dziecko wynosi 2000,04 złotych na czwarte i kolejne 2700 złotych. Wysokość ulgi dla rodzin z mniejszą liczbą niż trójka dzieci pozostaje bez zmian. W poprzednich latach kwoty te wynosiły 1112,04 złotych na pierwsze i drugie dziecko, 1668,06 złotych na trzecie oraz 2224,08 złotych na czwarte i kolejne dziecko. Ponadto rodziny wielodzietne, które rozliczą PIT za 2014 rok elektronicznie, otrzymają szybszy zwrot do 30 dni, a nie jak do tej pory 3 miesiące.

Jakie limity dochodów obowiązują przy uldze na dzieci?

Rodziców wychowujących jedno dziecko i pozostających w związku małżeńskim obowiązuje limit dochodów obojga małżonków w wysokości 112.000 złotych, limit ten dotyczy również osób samotnie wychowujących dzieci. Rodzice nie pozostający w związku małżeńskim obowiązuje limit dochodów w wysokości 56.000 złotych na osobę. Osób wychowujących dwójkę lub więcej dzieci limity dochodów w roku podatkowym nie obowiązują.

W jaki sposób skorzystać z ulgi?

Przede wszystkim należy rozliczyć się na druku PIT-36 lub PIT-37 oraz dołączyć PIT/O, w którym podajemy liczbę dzieci, PESEL, miesiące za które przysługuje odliczenie na dziecko. Dodatkowo rodzice, którzy chcą otrzymać zwrot przysługującej im kwoty za niewykorzystaną ulgę na dzieci za 2014 rok składają formularz PIT/UZ.