Mniej zwolnień z kasy fiskalnej od 2015 roku

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Od 1 stycznia 2015 roku zmniejszyła się liczba grup zawodowych mogących korzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej wynikającego z obrotów nieprzekraczających kwoty 20 000 złotych. Nowe przepisy mają obowiązywać w latach 2015-2016. Przedsiębiorcy, którzy stracili zwolnienie z korzystania kasy fiskalnej musieli zakupić i zainstalować urządzenie najpóźniej do 1 marca 2015 roku. Co do przedsiębiorców, którzy dopiero zamierzają założyć własną działalność gospodarczą, muszą używać kasy fiskalnej od dnia rozpoczęcia działalności.

Według nowych przepisów do stosowania kasy fiskalnej zobowiązani zostali przedsiębiorcy zajmujący się:
 • usługami naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym opon, zakładania, bieżnikowania, regenerowania)
 • usługami w zakresie wymiany opon i kół
 • usługami w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów
 • usługami w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, usługi prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy
 • usługami fryzjerskimi, kosmetycznymi oraz kosmetologicznymi
 • usługami gastronomicznymi, z wyjątkiem świadczonych na pokładach samolotów oraz w stołówkach uczniowsko - studenckich
 • dostawą perfum i wód toaletowych, z wyjątkiem towarów dostarczanych na pokładach samolotów
Powyższe zmiany podyktowane zostały chęcią uszczelnienia systemu podatkowego przez Ministerstwo Finansów. Zmiany te wpłynęły także na polepszenie sytuacji klienta, dla którego paragon stanowi niekiedy jedyny dowód zawartej transakcji konieczny do wniesienia reklamacji.
Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż zostały zachowane zwolnienia z korzystania kasy fiskalnej dla przedsiębiorców zajmujących się sprzedażą wysyłkową, a także świadczących usługi, za które zapłata wpływa na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Wystawiaj faktury w intaxo.pl

Załóż konto w Intaxo.pl - fakturowanie z obsługą drukarek Elzab i Posnet.Zakładam konto

Możliwość zwolnienia z instalacji kasy fiskalnej utracili również podatnicy świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przy zachowaniu limitów dotyczących ilości świadczonych usług. Do 2015 roku w takich wypadkach przedsiębiorcy byli jedynie zobligowani do każdorazowego dokumentowania takich usług fakturą. Zatem od stycznia 2015 roku ze zwolnienia z instalacji kasy fiskalnej można korzystać jedynie w ramach limitu 20 000 złotych. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki od tej reguły:
 • usługi krótkotrwałego zakwaterowania z wyłączeniem usług hotelarskich i turystycznych
 • wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
 • usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
 • dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji
Powyższe transakcje nie wymagają rejestracji na kasie fiskalnej, pod warunkiem, iż w całości są dokumentowane fakturą.