Od 1 stycznia 2016 r. ozusowane umowy zlecenia

Kategoria:ZUS | |
Program do faktur
W Polsce wiele osób pracuje na umowę zlecenie. Niestety tego typu umowy nie podlegają opłacie składek do ZUSu a co za tym idzie nie wpływają na czas naszej pracy liczony do emerytury. Praca na umowę zlecenie daje nam tylko korzyści w chwili obecnej, jakimi są dochody uzyskane z wykonywania tej pracy.

Jest to bardzo wygodne dla pracodawców, którzy nie muszą opłacać składek swoim pracownikom, przez co pracownicy stają się tanią siłą roboczą. Umowy zlecenia są obecnie umowami śmieciowymi. Niestety bardzo wielu Polaków pracuje właśnie na taką umowę. Sytuacja ta jednak niebawem ma się zmienić.

Od 1 stycznia 2016  roku ma się jednak to wszystko zmienić. Umowy zlecenia będą ozusowane. Nowa ustawa poszerza grono podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalno rentowemu. Zmiany wymuszają na pracodawcach obowiązek odprowadzania składek do ZUS od wszelkich umów zleceń do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w kraju.

Nowe przepisy, które wejdą w życie z początkiem 2016 roku będą uniemożliwiały również zawierania podwójnych umów. Dotychczas stosowano takie praktyki, aby uniknąć płacenia składek emerytalno-rentowych do ZUSu. Najczęściej pracodawcy zawierali jedną umowę na niższą kwotę składek, od której odprowadzali składki a drugą z wyższą kwotę, która nie była oskładkowana.

Księgowość internetowa z intaxo.pl

Prowadzisz firmę? Załóż darmowe konto i rozliczaj firmę samodzielnie! Zakładam konto


Przepisy te pozwolą uniknąć śmieciowych umów o pracę a umowa zlecenie stanie się pełnowartościową umową o pracę, która oprowadza składki na ubezpieczenia emerytalno rentowe. Umożliwi to ludziom uczciwą pracę oraz przestanie wypychać zdesperowanych ludzi w szarą strefę lub do pracy poza granicami naszego kraju. 

Początkowo nowa ustawa miała obowiązywać od 1 lipca 2015 roku. Większość parlamentarzystów głosujących za ustawą podczas pracy w komisji zdecydowała o przesunięciu części uregulowań od pierwszego stycznia 2016 roku. W tej samej ustawie po raz pierwszy wprowadzono oskładkowanie umów członków rad nadzorczych. Jest to zmiana, która w najbliższym czasie może przynieść wymierne korzyści oraz dodatkowe pieniądze do FUS.

W ustawie bardzo ważne są rzeczy dotyczące ubezpieczenia się zarówno w ZUS jak i w KRUS, jeżeli uzyskuje się dochody do wysokości połowy minimalnego wynagrodzenia. Według przewidywań specjalistów skutkiem finansowym ustawy mają być dodatkowe wpływy do ZUS. Nową ustawę pozytywnie oceniają związkowcy. Będzie ona korzystna dla pracowników, ale również dla budżetu państwa. Jak widać nowa ustawa niesie wiele korzyści. Warto się z nią bardzo dokładnie zapoznać jak najszybciej.