Zakup samochodu z UE: będzie mniej formalności.

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Przedsiębiorcy oraz osoby prywatne, gdy stają przed wyborem zakupu samochodu w kraju lub samochodu z innych krajów Unii Europejskiej, często decydują się na zakup samochodu z innego kraju Unii Europejskiej niż Polska.

Dodatkowo biorąc pod uwagę nowe przepisy ułatwiające sprowadzenie samochodu z UE może się okazać, że coraz więcej osób prywatnych również prowadzących własne działalności gospodarcze zdecyduje się na samodzielne sprowadzenie samochodu.

Od 1 stycznia 2015 roku sprowadzane samochody z krajów Unii Europejskiej traktuje się jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towaru lub dostawy, a to nie rodzi obowiązku zapłaty podatku VAT w Polsce. Wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu to transakcja zachodząca pomiędzy przedsiębiorcami. Wewnątrzwspólnotowe nabycie w przypadku osób fizycznych – konsumentów będzie miało miejsce w przypadku nabycia nowego środka transportu, nie używanego.

Fakturowanie online

Załóż konto i wystawiaj faktury w intaxo.plZakładam konto


Dzięki nowej procedurze zakupu samochodu z Unii Europejskiej zmniejsza się ilość formalności urzędowych, znika wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku zapłaty podatku z tytułu sprowadzenia samochodu z innego kraju. Po za mniejszą liczbą formalności pojawia się również oszczędność finansowa i to znaczna, gdyż nie trzeba już przedkładać w urzędzie skarbowym kompletu dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego, jak również nie ponosi się już opłaty urzędowej za zaświadczenie VAT-25 w wysokości 160 złotych.

Dotychczasowo uzyskiwana opłata w wysokości 160 złotych stanowiła dochód dla samorządu i jak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, że opłata ta jest niepodatkową opłatą administracyjną, która nie jest sprzeczna z prawem wspólnotowym, jednak wysokość tej opłaty jest zdecydowanie za duża, jak na potwierdzenie oświadczenia podatnika i ocenę dokumentów, które kupujący sam przygotowuje dla urzędnika. Składanie wniosku VAT-24 również nie jest już konieczne. W przypadku wizyt urzędowych jest zbyteczne zwracanie się do urzędu celnego, aby potwierdzić opłacenie akcyzy lub uzyskać dokument stwierdzający brak potrzeby uiszczania takiej zapłaty.

W nowych przepisach druk potrzebny do rejestracji samochodu posiada swój numer identyfikacyjny i nie jest na nim wymagana pieczątka naczelnika urzędu celnego. Na podstawie numeru z wniosku urząd może sprawdzić czy kupujący wywiązał się z obowiązku akcyzowego. Osoba sprowadzająca samochód z innego kraju Unii Europejskiej nie musi już powielać tych samych dokumentów dla potrzeb urzędu celnego, urzędu skarbowego oraz urzędzie gminnym.

W dalszym ciągu obowiązuje formularz VAT-23, jak również konieczność zapłacenia podatku w terminie 14 dni od dnia zakupu pojazdu tj. wystawienia faktury lub daty zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

Dla osób chcących samodzielnie przyjrzeć się tematowi prawnemu zasad obowiązujących przy zakupie samochodu z innych krajów Unii Europejskiej polecamy ustawę z dnia 7 lutego 2014 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2014,poz.312).