Czy działalność gospodarcza jest konieczna handlując zniczami i kwiatami?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Osoby planujące handel zniczami i kwiatami mogą się zastanawiać czy działalność gospodarcza jest wymagana w tego typu usłudze, gdyż bardzo często jest to działalność typowo sezonowa, powtarzająca się kilka razy w roku w okolicy największych świąt jak np.: Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie czy Wielkanoc. Czy zatem handlując kilka razy w roku wymagane jest założenie i prowadzenie działalności gospodarczej?

Zerknijmy do definicji działalności gospodarczej w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej oraz w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych czytamy między innymi, że wszelka działalność zarobkowa w tym handlowa, wytwórcza i usługowa, prowadzona we własnym imieniu, bez względu na rezultat w sposób zorganizowany i ciągły jest działalnością gospodarczą w świetle obowiązującego prawa.

Wystawiaj faktury w intaxo.pl

Oszczędzaj na księgowej. Rozliczaj się online.Zakładam konto


Wykonując więc działalność handlową polegającą na handlu zniczami i kwiatami można ograniczyć ja do działalności sezonowej i korzystać z możliwości zawieszenia na jakiś czas tak aby nie ponosić kosztów np.: składek na ZUS za okres gdy działalności nie wykonujemy. Prawo daje możliwość zawieszania działalności za okres w którym się jej nie wykonuje więc można z tej opcji skorzystać, ograniczy to ponoszone wydatki. W celu finalnej sprzedaży zniczy i kwiatów osoba ją planująca musi wykonać szereg czynności takich jak zakup towaru, uzyskanie odpowiednich pozwoleń, rozłożenie stoiska, możliwe że zastosuje jakąś formę reklamy, więc wykonuje szereg zorganizowanych czynności podobnych jak przy innych działalnościach gospodarczych.

Sprzedaż zniczy i kwiatów jak każdą sprzedaż należy opodatkować. W przypadku działalności sezonowej warto zwrócić uwagę na sposoby rozliczania podatków związanych z tego typu sprzedażą. Kupując znicze i kwiaty w celu dalszej odsprzedaży można rozważać dwie opcje opodatkowania:

Ryczałt – i mamy tutaj do czynienia z korzystnie najniższą stawką podatku ryczałtowego 3%, przy działalności usługowej - handlowej. Jednak nie mam możliwości rozliczania zakupów jako koszty uzyskania przychodu oraz brak formy wolnej od podatku.

Zasady ogólne – ewidencja prowadzona w formie KPIR, stawka podatku wynosi 18%, jest o wiele większa niż w ryczałcie. Przedsiębiorca może odliczać wydatki jako koszty uzyskania przychodu takie jak zakupy zniczy i kwiatów, opłaty targowe, wydatki na stragan, paliwo itd. Ma również możliwość korzystania z kwoty wolnej od podatku.

Przy wyborze jednej z dwóch form opodatkowania warto zadać sobie pytanie, ile będą wynosiły koszty tej działalności? Jeżeli przekroczą 50% wartości przychodu to wówczas korzystniejszą formą są zasady ogólne z możliwością odliczania kosztów.