Pusta faktura - jakie konsekwencje wystawienia?

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Pojęcie "pusta faktura" jest związane z sytuacją, w której wystawiony przez podatnika dokument, dotyczący sprzedaży towarów i usług, nie odzwierciedla stanu faktycznego. Przedsiębiorca jest zobowiązany do dokumentowania przeprowadzanych transakcji za pomocą faktur VAT.

Zdarza się jednak, że podczas ich wystawiania podatnik zrobi błąd, na przykład na fakturze przedstawi transakcję, która w rzeczywistości nigdy nie została zrealizowana. Bywa i tak, że nieuczciwi przedsiębiorcy z premedytacją dokonują wystawienia "pustej faktury" aby tym sposobem zmniejszyć wysokość należnego podatku VAT u swych kontrahentów.

Należy pamiętać, że niezależnie od tego czy transakcja ujęta na fakturze VAT jest zgodna ze stanem faktycznym czy też nie to jej wystawienie oznacza obowiązek zapłacenia zawartej na niej kwoty podatku VAT. Według obowiązujących przepisów podatek VAT ujęty w "pustej fakturze" nie może zostać przedstawiony w deklaracji VAT. Wobec tego należy udać się do Urzędu Skarbowego i uiścić podatek VAT do 25 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu wystawienia faktury.

Wystawianie faktur on-line

Zarejestruj się w intaxo.pl i wystawiaj faktury przez internetZakładam konto


Jeśli zatem przedsiębiorca wystawi pustą fakturę w czerwcu to zobowiązany jest do uregulowania podatku VAT w Urzędzie skarbowym do 25 lipca. W przypadku gdy podatek będzie wykazany w rejestrze sprzedaży VAT i fiskus zauważy niepoprawność związaną z wystawieniem "pustej faktury", wtedy dokona on korekty i obniży podatek należny, który z niej wynika.

Jakie są konsekwencje podatkowe wystawienia "pustej faktury"?

Podatnik wystawiający "puste faktury" jest narażony na sankcje Kodeksu karnego Skarbowego. To jest:
  • podatnik, który składając deklarację lub oświadczenie, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnia obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych nimi danych, przez co naraża podatek na uszczuplenie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie;
  • kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia, wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych;
  • kto wystawia fakturę lub rachunek w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych.

W przypadku gdy przedsiębiorca przez pomyłkę dokona wystawienia "pustej faktury" istnieją dwie czynności umożliwiające uniknięcie przykrych konsekwencji takiego błędu:
  • anulowanie faktury - jest możliwe jedynie w sytuacji, gdy faktura nie trafi do obiegu prawnego - czyli nie zostanie przekazana odbiorcy. Wówczas oryginał oraz kopie faktury należy wydrukować, przekreślić a także uzupełnić je odpowiednią adnotacją (na przykład ANULOWANO + data + podpis). Powyższa adnotacja poskutkuje tym, iż taka faktura nie będzie mogła trafić do obiegu prawnego.
  • korekta faktury - w przypadku gdy nie można anulować faktury, należy wystawić do niej fakturę korygującą. Obowiązujące przepisy prawne nie odnoszą się bezpośrednio do korygowania "pustych faktur", czyli takich które nie odzwierciedlają transakcji zgodnych ze stanem faktycznych, jednak możliwość ta jest dopuszczalna. Wynika to z interpretacji wydanych przez Ministra Finansów.