Przejście z ryczałtu na zasady ogólne – na co zwrócić uwagę?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Wybór formy opodatkowania nie jest sprawą jednorazową na cały okres prowadzenia działalności gospodarczej. Można zmieniać zasady rozliczania w zależności od wykonywanej działalności i tego jak daną branżę traktują przepisy skarbowe.

Dobrze wcześniej wiedzieć z czym wiąże się taka zmiana? W jakiej formie powinna być zgłoszona? Na co należy zwrócić szczególną uwagę i o czym nie można zapomnieć?

Jeżeli mamy do wyboru termin przejścia z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne to najlepiej dokonać tego w nowym roku podatkowym zgłaszając taką zmianę do 20 stycznia na druku CEIDG1 w urzędzie miasta lub gminy w dziale Centralnej Ewidencji i Informacjo o Działalności Gospodarczej. CEIDG informuje automatycznie właściwy dla rozliczeń przedsiębiorcy Urząd Skarbowy. Można również dokonać tej zmiany drogą elektroniczną w CEIDG za pomocą profilu zaufanego ePUAP. Korzystający z profilu zaufanego ePUAP przedsiębiorca oszczędza czas, który normalnie musiałby przeznaczyć na wizytę w właściwym Urzędzie.

Księgowość online

Załóż konto w intaxo.pl i korzystaj z księgowości internetowejZakładam konto


Przedsiębiorca może również o zmianie sposobu rozliczania poinformować właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oświadczeniem na piśmie wysyłając listem poleconym i zachowując sobie kopię tego oświadczenia z potwierdzeniem nadania. Przechodząc z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne (skala podatkowa) z początkiem nowego roku, przedsiębiorca zyskuje jedną formę rozliczenia za cały nowy rok i wówczas za poprzedni rok w rocznym rozliczeniu składa zeznanie na druku PIT 28 podsumowujące i kończące jego rozliczenie w formie ryczałtu ewidencjonowanego.

W sytuacji przejścia z ryczałtu ewidencjonowanego na zasady ogólne w trakcie danego roku rozrachunkowego jego sposób rozliczania nieco się komplikuje. Mianowicie chodzi tutaj o to, że należy dokonać różnych rozliczeń w miesiącu w którym doszło do zmiany formy podatkowej. Po pierwsze opodatkowuje się ryczałtem te transakcje do których doszło przed zmianą. Po drugie dla rozliczenia na zasadach ogólnych należy założyć podatkową książkę przychodów i rozchodów i w niej opodatkowuje się wszystkie pozostałe przychody zachodzące już po zmianie formy opodatkowania.

Należy również pamiętać o nietypowej formie zeznania rocznego, gdyż zmieniając formę opodatkowania z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku, w kolejnym roku należy złożyć dwie deklaracje PIT-28 za część roku pozostającą w rozliczeniu ryczałtowym oraz deklarację PIT-36, która będzie rozliczeniem po zmianie formy opodatkowania.

Kiedy może nastąpić przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku podatkowego?

Tylko w jednej sytuacji przedsiębiorca musi przejść z rozliczenia w formie ryczałtu na skalę podatkową – zasady ogólne. W sytuacji rozszerzenia działalności gospodarczej o dodatkowe usługi klasyfikowane w nowych kodach PKD. Dokonując nowej transakcji, która jest wykluczona z możliwości stosowania ryczałtu oraz odnotowując przychód z tego tytułu przedsiębiorca w dniu odnotowania tego przychodu musi przejść na zasady ogólne i rozpocząć prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.