CEIDG a weryfikacja kontrahenta

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Każdy przedsiębiorca prowadząc działalność chciałby zawsze zachować płynność finansową i wiarygodność. Ryzyko jakie wiąże się z prowadzoną działalnością to utrata obu tych przywilejów. Jedną z metod zabezpieczenia swojej firmy jest weryfikacja kontrahenta na początkowym etapie współpracy. Można tego dokonać na przykład poprzez wyszukiwarkę Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Z CEIDG korzystamy tylko jeśli weryfikacja dotyczy jednoosobowych firm i spółek cywilnych. W przypadku spółek prawa handlowego należy skorzystać z wyszukiwarki Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).

W dniu 1 lipca 2011 roku uruchomiono Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w której za pomocą wyszukiwarki internetowej można sprawdzić wpisy jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych. Jest to baza teleinformatyczna która zawiera szczegółowe dane na temat tych firm. CEIDG jest następcą wcześniejszej formy jaką była Ewidencja Działalności Gospodarczej (EDG), prowadziły ją gminy i miasta na prawach powiatu.

Zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Finansów, które weszło w życie w styczniu 2013 roku, przedsiębiorca ma obowiązek poddawania dokumentów potwierdzających poniesienie kosztu tak zwanej kontroli biznesowej. Przepisy te w szczególności nakładają na nabywcę (przedsiębiorcę) obowiązek upewnienia się i zgromadzenia dokumentacji, która wykaże, że otrzymana faktura potwierdza transakcję, która faktycznie miała miejsce. Przykładowe dokumenty uwiarygodniające transakcję to: zamówienie, umowa, dokument transportowy, wezwanie do zapłaty, potwierdzenie przelewu, e-mail ,itp. Nabywca zobowiązany jest do przechowywania takiej dokumentacji.

Sprawdzaj kontrahentów w Intaxo.pl

Zarejestruj się i wystawiaj faktury online. Teraz 30 dni za darmo.
Korzystając z Intaxo możesz sprawdzić dane kontrahenta w bazie GUS.Zakładam konto

Powyższe informacje odnoszą się również do weryfikowania wiarygodności potencjalnych kontrahentów od których właściciel firmy nabywa różnego rodzaju produkty, tym samym generując koszty. W tak zwanej kontroli biznesowej musi również sprawdzić wiarygodność i istnienie firmy kontrahenta i ma możliwość dokonać tego poprzez wyszukiwarkę CEIDG. Wchodząc na stronę www ceidg.gov.pl w wyszukiwarce przedsiębiorców wpisuje się NIP lub nazwisko, czy też nazwę firmy i adres i po chwili z systemu otrzymujemy szczegółowe informacje o wpisie przedsiębiorcy.

We wpisie CEIDG uzyskujemy tak szczegółowe informacje jak imię, nazwisko przedsiębiorcy, NIP, Regon, nazwę firmy, adres firmy oraz korespondencyjny, adres email, numery PKD (Polska Klasyfikacja Działalności Gospodarczych) wykonywanych usług, status działalności czy aktywna czy zawieszona, datę rozpoczęcia i informację o pełnomocniku oraz kilka dodatkowych szczegółów.