Przejście z ryczałtu na zasady ogólne – czego dopilnować?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Pierwszą i najbardziej znaną, powszechnie stosowaną metodą rozliczania jest skala podatkowa, czyli tak zwane zasady ogólne. Charakteryzują się tym, że księgowa ewidencja wykonywanych operacji wśród osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą prowadzona jest w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

W tej formie rozliczenia, podstawą opodatkowania jest faktycznie osiągnięty dochód przez przedsiębiorcę. Przedsiębiorca ma możliwość odliczania poniesionego kosztu, tak zwanego kosztu uzyskania przychodu (KUP), co zmniejsza jego dochód do opodatkowania. Możliwość generowania KUP jest jedną z głównych korzyści tej formy opodatkowania.

Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych do 20 dnia każdego następnego miesiąca wpłacają zaliczkę na podatek dochodowy za poprzedni miesiąc. Rozliczenie roczne na formularzu PIT składają do 30 dnia kwietnia następnego roku.

Księgowość internetowa intaxo.pl

Załóż konto za darmo i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Rozliczanie na zasadach ogólnych oraz prowadzenie dokumentacji w formie książki przychodów i rozchodów jest również jednym z głównych plusów nad formą ryczałtu. Jeżeli przedsiębiorca chce budować swoją zdolność kredytową i być bardziej wiarygodnym finansowo dla Banku wybiera zazwyczaj zasady ogólne.

Drugą tak zwaną uproszczoną formą stosowaną jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W tej formie rozliczenia podatkowego, nie ma możliwości odliczania poniesionych kosztów (KUP). Przedsiębiorca opłaca najczęściej niższą stawkę podatku np.: 3%, 5,5%, 8,5% itd. Jest ona niższa od podatku 18% na zasadach ogólnych, jednak opłaca zryczałtowany podatek od każdego przychodu (wpływu środków do firmy), a nie od dochodu.

Którą z wymienionych wyżej form opodatkowania wybrać?

Jest to jedna z ważniejszych decyzji przedsiębiorcy. W zależności od rodzaju wykonywanej działalności oraz przepisów określających możliwości wyboru skali podatkowej lub ryczałtu, może być tak że przedsiębiorca nie będzie miał możliwości skorzystania z ryczałtu z uwagi na przepisy ograniczające jego branżę. Może on oczywiście poprosić o konsultacje w biurze rachunkowym czy u licencjonowanego doradcy podatkowego, gdyż ta decyzja wpłynie znacząco na wysokość opłacanych podatków w bieżącym roku rozrachunkowym w którym przedsiębiorca wybiera daną formę rozliczenia.

Zmiana formy opodatkowania zgodnie z ustawą, możliwa jest tylko raz w roku, do 20 stycznia. Wówczas przedsiębiorca decydujący się na zmianę formy opodatkowania musi złożyć odpowiednie pismo – oświadczenie do naczelnika właściwego urzędu skarbowego oraz wypełnić wniosek CEIDG1 w urzędzie gminy lub za pomocą strony internetowej ceidg jeżeli korzysta z profilu zaufanego ePUAP.

Wyżej wymieniona zasada możliwości zmiany formy opodatkowania do 20 stycznia każdego roku, nie dotyczy przejścia z ryczałtu na zasady ogólne, ponieważ taka zmiana może nastąpić u przedsiębiorcy w każdej chwili, w ciągu roku podatkowego jeżeli uzyska pierwszy przychód z działalności wyłączonej z opodatkowania ryczałtem. Wówczas przy takiej zmianie w trakcie roku przedsiębiorca w roku kolejnym składa dwa PIT roczne do urzędu. Pierwszy PIT-28 dotyczący rozliczenia części opodatkowanej ryczałtem i drugi PIT-36 związany z zasadami ogólnymi po zmianie formy opodatkowania.