Mity dotyczące zakładania firmy w Polsce.

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Wiele osób chcących założyć działalność gospodarcza obawia się całego procesu rejestracji , że jest to procedura skomplikowana i trudna. Część osób uważa, że przy założeniu firmy trzeba mieć spory kapitał i rezerwy finansowe na początkowym etapie rozwoju, jeszcze inny obawiają się złożoności przepisów skarbowych i prowadzenia księgowości.

Czy aby na pewno wątpliwości tych osób są uzasadnione? Czy nie wyolbrzymiają tak naprawdę tak zwanych mitów dotyczących zakładania firmy w Polsce?

Procedura rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) przebiega zdecydowanie sprawniej i szybciej niż kilka lat temu. Jest to tak zwana procedura „jednego okienka”. Jeżeli przyszły przedsiębiorca ma ustalone kody Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej (PKD) które są przyporządkowane do danej branży oraz formę opodatkowania to może z dowodem osobistym wybrać się do urzędu by zarejestrować firmę. Nawet jeżeli nie ma wybranych PKD to może liczyć na pomoc urzędnika przy rejestracji.

Wystawiaj faktury w intaxo.pl

Załóż konto w intaxo.pl i korzystaj z darmowego programu do fakturowania! Zakładam konto


Działalność rejestruje się za pomocą wniosku CEIDG-1 po złożeniu którego nadawany jest NIP oraz REGON. Nie potrzebna jest osobna wizyta w Urzędzie Skarbowym i Głównym Urzędzie Statystycznym jak kilka lat temu. Odwiedzamy tylko jeden urząd CEIDG. Są dwa sposoby zarejestrowania firmy. Osobiście w urzędzie CEIDG oraz poprzez stronę www CEIDG przy użyciu profilu zaufanego ePUAP. Ta druga metoda nie wymaga wizyty w urzędzie jednak należy dysponować profilem zaufanym ePUAP. Zgłoszenia do ZUS również dokonujemy w okienku ZUS, które często mieści się w urzędzie CEIDG jako przedstawicielstwo ZUS. I tym samym przy jednej wizycie, często nie przekraczającej jednej lub dwóch godzin czasu, w jednym miejscu załatwiamy całą rejestrację. Dodatkową rejestracją może stanowić zgłoszenie do VAT czyli złożenie deklaracji VAT-R, jednak jest ono opcjonalne i dotyczy niewielkiej liczby branż, a wniosek można wysłać do Urzędu Skarbowego listem poleconym.

Kolejnym z mitów jest wysokość ponoszonych kosztów przy rejestracji. Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna, a niektóre firmy tworzące komercyjne bazy firm wysyłają listy z opłatą do 100 do 200 złotych za wpis do tej bazy jednak nie jest to opłata obowiązkowa, a oferta handlowa która może być błędnie odbierana przez nowego przedsiębiorcę. Bezpłatne jest również ewentualne zgłoszenie do VAT. Jeżeli przedsiębiorca potrzebuje potwierdzenia w formie zaświadczania do VAT wówczas musi zapłacić 170 złotych.

Płatne natomiast jest ubezpieczenie społeczne i dla rozpoczynającego działalność przedsiębiorcę, który w ostatnich 5 latach nie prowadził firmy wynosi około 500 złotych i jest to tak zwany „ZUS preferencyjny”. Warto jednak dodać, że składka zdrowotna która wynosi około 250 złotych odlicza się wprost od podatku. Jeżeli przedsiębiorca dodatkowo jest w trakcie zatrudnienia na etacie i zarabia 1750 złotych brutto, to z tytułu prowadzonej działalności wystarczy, że zapłaci tylko składkę zdrowotną.

Jak widać zarówno procedura zakładania firmy nie jest skomplikowana i długa jak również wysokość ponoszonych wydatków na ten cel. Dlatego warto zastanowić się nad realizacją własnego pomysłu na firmę.