Leasing operacyjny a finansowy – różnice.

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Na rynku finansowym jest bardzo wiele firmy oferujących różne rodzaje form leasingu. Najczęściej spotykaną formą leasingu jest leasing operacyjny oraz finansowy. Przyjrzyjmy się zatem jakie są główne różnice między tymi rodzajami leasingu.

Leasing finansowy w swojej formie może przypominać kredyt. Ponieważ leasingobiorca jest właścicielem przedmiotu leasingowanego i dzięki temu może dokonywać odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca podnosi wartość posiadanego majątku oraz nie ponosi dodatkowych kosztów po zakończeniu umowy. Firma leasingowa w związku z zawartą umową leasingu nalicza odsetki z tytułu finansowania, co stanowi comiesięczny koszt uzyskania przychodu dla leasingobiorcy.

Księgowość internetowa

Załóż konto i rozliczaj się samodzielnie w intaxo.plZakładam konto


W tej formie rozliczenia leasingu finansowego nie ma opcji wykupu, gdyż leasingobiorca jest właścicielem przedmiotu leasingującego. Leasing finansowy ma wpływ na obniżenie zdolności kredytowej leasingobiorcy, przez co jest mało korzystna dla osób chcących w przyszłości starać się o kredyt. Leasing finansowy wybierany jest najczęściej przez przedsiębiorców którzy dokonują zakupów środka trwałego (najczęściej maszyn, urządzeń przemysłowych, rzadziej środków transportu) o wartości powyżej 100.000 PLN.

Druga forma leasingu to leasing operacyjny, który jest najpopularniejszą formą finansowania samochodów w firmie. Uzyskanie tej formy leasingu wymaga najmniej formalności od przedsiębiorcy (leasingobiorcy). W przeciwieństwie do leasingu finansowego (kapitałowego) przedmiot leasingowany pozostaje własnością firmy leasingowej, w związku z tym nie wiąże się z dużym ryzykiem po stronie firmy leasingowej.

Ten sposób finansowania bardziej przypomina wynajem przedmiotu. Przedsiębiorca (leasingobiorca) nie ma możliwości dokonywania odpisów amortyzacyjnych, w tym przypadku ten przywilej należy do firmy leasingowej. Leasingobiorca natomiast otrzymuje fakturę z ratą leasingową którą może w całości zaliczyć jako koszt uzyskania przychodu, ponosi również wszelkie dodatkowe koszty związane z eksploatacją przedmiotu i może zaliczyć te wydatki jako koszt uzyskania przychodu.

Zawarcie umowy w tej formie leasingu dokonuje się na czas oznaczony na 40% normatywnego okresu amortyzacji czyli umowa musi być na co najmniej 24 miesiące. Po zakończeniu okresu leasingowania leasingobiorca ma prawo pierwokupu po cenie określonej w umowie. Warto zapamiętać, że ta forma leasingu nie będzie wpływała negatywnie na obniżenie zdolności kredytowej, co oznacza że będzie korzystniejsza dla osób chcących w przyszłości starać się o kredyt.

Decydując się na leasing warto rozważyć obydwie formy zarówno leasing finansowy jak i operacyjny w zależności od tego która będzie w danej sytuacji korzystniejsza. Bez względu na to którą formę leasingu przedsiębiorca wybierze będzie on stanowił dla niego koszt uzyskania przychodu i pomniejszy jego zaliczkę na podatek dochodowy.