Korekta błędów – ważne aspekty, których nie można przeoczyć

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Pomyłki w rozliczeniach zdarzają się bardzo często i każdy przedsiębiorca wcześniej czy później spotyka się z taką sytuacją. Jakie błędy pojawiają się najczęściej? Na co należy zwrócić uwagę? Co zrobić by uniknąć przykrych konsekwencji pomyłki? W jaki sposób poprawić błędy? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule.

Jednym z najczęściej spotykanych błędów są pomyłki związane ze sprzedażą na kasie fiskalnej. Istnieją dwie przyczyny pojawienia się nieprawidłowości na kasie fiskalnej: zwrot lub reklamacja towaru lub pomyłka przedsiębiorcy. W przypadku zwroty lub reklamacji towaru przez klienta, przedsiębiorca winien dokonać zapisu w ewidencji zwrotów towarów i uznanych reklamacji towarów i usług. W sytuacji gdy to przedsiębiorca popełnił błąd wówczas powinien zamieścić poprawki w specjalnej ewidencji. W takiej ewidencji powinny znaleźć się takie elementy jak: wartość brutto i podatek błędnie zaewidencjonowanej sprzedaży, krótki opis przyczyny i okoliczności błędu.

Fakturowanie online

Zarejestruj się i wystawiaj faktury w intaxo.plZakładam konto


Innym często spotykanym problemem jest błędny koszt w rozliczeniach. Niekiedy zdarza się, że przedsiębiorca umieszcza w kosztach wydatki, które się do nich nie zaliczają. W tym przypadku to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek udowodnienia, iż dany wydatek powinien być zaliczony do kosztów. Jeśli jednak organy podatkowe uznają, iż przedsiębiorca nie ma podstaw do zaliczenia danego wydatku w poczet kosztów wówczas musi on ten błąd naprawić. To w jaki sposób skorygować błąd zależy od tego ile czasu upłynęło od zaliczenia do kosztów wydatku.

Oddzielnego komentarza wymagają błędy pojawiające się na fakturach. Można wyróżnić dwa rodzaje błędów na fakturze: takie, które dotyczą liczb lub tych związanych z kwestiami formalnymi. W sytuacji, gdy pomyłka polega na wpisaniu błędnej pozycji związanej z liczbami konieczne jest wystawienie faktury korygującej. Natomiast w przypadku błędów związanych z kwestiami formalnymi, gdzie błąd nie powoduje zmian w wysokości płaconego podatków, wówczas wystarczy wystawienie noty korygującej.

Częste pomyłki dotyczą też zeznania rocznego. Błędy w deklaracji PIT mogą być różne: począwszy od braku podpisu pod zeznaniem rocznym , poprzez wpisanie błędnego nazwiska czy używanie nieaktualnych druków a skończywszy na wpisaniu małżonków w nieodpowiedniej kolejności. W przypadku błędu w zeznaniu rocznym przedsiębiorca powinien jak najszybciej dokonać korekty deklaracji, w której powinna znaleźć się również przyczyna pomyłki.