Jak dokonać korekty sprzedaży na kasie fiskalnej?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Wielu przedsiębiorców w zależności od przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej lub przekraczając limit musi używać kas rejestrujących.

Zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz rolnika rozliczającego się w formie ryczałtu, ma obowiązek rejestrować sprzedaż na ich rzecz za pomocą kas rejestrujących czyli takiego urządzenia jak kasa fiskalna lub drukarka fiskalna.

Używając kasy fiskalnej może wystąpić konieczność dokonania korekty sprzedaży w takich przypadkach jak zwrot lub reklamacja towaru przez klienta lub po prostu błędne nabicie na kasie. Co wówczas zrobić w takich sytuacjach?

Księgowość online

Załóż konto i rozliczaj firmę samemu.Zakładam konto


Paragraf 3 Ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących opisuje jednoznacznie sposób postępowania w sytuacji zwrotu lub reklamacji do której Klient ma prawo. Wówczas sprzedawca otrzymuje zwrot towaru i musi to uwzględnić w korekcie sprzedaży na kasie fiskalnej. Na taką okoliczność sprzedawca powinien posiadać ewidencję zwrotów i reklamacji. Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów ewidencja korekt powinna zawierać: dzień sprzedaży, nazwę towaru lub usługi pozwalającą na jednoznaczną ich identyfikację i ewentualnie opis towaru lub usługi stanowiący rozwinięcie tej nazwy, dzień dokonania zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi, wartość brutto zwracanego towaru lub wartość brutto towaru lub usługi będących przedmiotem reklamacji oraz wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu z tytułu sprzedaży całości należności, zwracaną kwotę brutto i odpowiadającą jej wartość podatku należnego – w przypadku zwrotu z tytułu sprzedaży części należności, dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży, protokół przyjęcia zwrotu towaru lub reklamacji towaru lub usługi podpisany przez sprzedawcę i nabywcę. Dodatkowo poza ewidencją należy jeszcze posiadać np.: paragon potwierdzający sprzedaż oraz przygotować protokół przyjęcia zwrotu lub reklamacji, które powinny być podpisane przez obie strony.

Kolejną sytuacją w której może nastąpić korekta sprzedaży jest popełnienie błędu we wprowadzeniu na kasę sprzedaży. Zasady postępowania w takiej sytuacji określa paragraf 3 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14.03.2013 r. w sprawie kas rejestrujących. Wówczas prowadzi się drugą, osobną ewidencję błędów i pomyłek. Powinna zawierać od informacje na temat wartości brutto i podatku błędnie zapisanej sprzedaży oraz opis sytuacji w której powstał błąd z dołączonym oryginałem paragonu. Po zaewidencjonowaniu błędu, należy nabić na kasę prawidłową wysokość sprzedaży.