Informacja VAT UE – kiedy należy złożyć?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Składanie informacji VAT UE obowiązuje tych przedsiębiorców, którzy przeprowadzają w ramach swojej działalności transakcje z kontrahentami z Unii Europejskiej. Wielu podatników nie wie jednak kiedy dokładnie powinno złożyć taki dokument.

Informacja VAT UE jest dokumentem o charakterze podsumowującym, co oznacza, że jest dokumentem sprawozdawczym, w którym podatnik wykazuje przeprowadzone w danym okresie transakcje, nie stanowi jednak deklaracji podatkowej. Wielu przedsiębiorców mylnie twierdzi, iż podczas składania deklaracji VAT UE trzeba stosować takie same zasady jak w przypadku składania deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, które są składane za każdy okres rozliczeniowy.

Fakturowanie online

Wystawiaj Faktury VAT przez internet. Załóż konto i bądź mobilny!Zakładam konto


Na początek należy odpowiedzieć na pytanie kiedy trzeba złożyć informację VAT UE?

Przedsiębiorca jest zobligowany do złożenia VAT-u UE do urzędu jeśli w trakcie okresu rozliczeniowego dokonał co najmniej jednej z poniższych transakcji:
  • wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów;
  • wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów;
  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż usług.

Terminy składania informacji VAT UE:

W przypadku dokonania powyższych transakcji przedsiębiorcę obowiązują dwa terminy składania informacji VAT UE. Jeśli podatnik zdecyduje się na złożenie deklaracji w formie tradycyjnej (papierowej), wówczas dokumenty należy dostarczyć do urzędu do 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym doszło do transakcji. Natomiast w przypadku składania deklaracji drogą elektroniczną należy je złożyć do 25 dnia kolejnego miesiąca.

Istnieje również możliwość składania dokumentów nie w systemie miesięcznym ale kwartalnym. Jest to duże ułatwienie dla przedsiębiorcy, które redukuje częstość dopełniania formalności. Jednak ta opcja nie jest dana wszystkim właścicielom przedsiębiorcom. Podatnik, który chce składać informację VAT UE kwartalnie musi spełnić wszystkie poniższe warunki:
  • w danym kwartale i w żadnym z czterech poprzednich kwartałów całkowita wartość transakcji z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów nie może przekraczać kwoty 250 000 zł;
  • całkowita wartość transakcji, bez podatku, nie może przekraczać w danym kwartale 50 000 zł;
  • transakcja dotyczy dostawy usług opodatkowanej w kraju nabywcy.

W sytuacji niespełnienia przez przedsiębiorcę któregokolwiek z powyższych warunków jest on zobowiązany do składania informacji VAT UE miesięcznie.

Należy również pamiętać, iż złożenie deklaracji VAT UE nie zwalnia przedsiębiorcy z obowiązku złożenia deklaracji VAT-7 lub VAT-7K, chociaż w nich także wykazywany jest podatek z transakcji wewnątrzwspólnotowych.