Ewidencja środków trwałych - przykład

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Ewidencja środków trwałych to inaczej zestawienie majątkowe firmy. Na mocy ustawy o rachunkowości każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do jej prowadzenia.

Środki trwałe są to rzeczowe aktywa trwałe, które charakteryzują się długim okresem użytkowania, to znaczy powyżej jednego roku, postacią materialną, oraz zdatnością do użytkowania na potrzeby przedsiębiorstwa.

Do środków trwałych zaliczają się m.in.:
 • budynki, budowle, lokale stanowiące odrębną nieruchomość oraz grunty
 • maszyny, urządzenia techniczne i środki transportu
Zgodnie z przepisami prawa w ewidencji środków trwałych zapisów dokonujemy w miesiącu przekazania ŚT do użytku.

Wpis do ewidencji środków trwałych powinien zawierać kilka niezbędnych składników:
 • liczbę porządkową
 • datę nabycia środka trwałego
 • datę przyjęcia do użytku
 • określenie rodzaju dokumentu, na podstawie którego dany przedmiot został wpisany do ewidencji środków trwałych
 • wartość początkową środka trwałego
 • przyjętą stawkę amortyzacyjną
jeżeli dokonana zostanie likwidacja przedmiotu (na przykład sprzedaż lub zużycie całkowite), fakt ten powinien być również odnotowany w ewidencji środków trwałych.

Program do fakturowania online

Zarejestruj się i wystawiaj faktury w intaxo.plZakładam konto


PRZYKŁAD:

Załóżmy, że jednym ze środków trwałych naszego przedsiębiorstwa jest samochód. W ewidencji środków trwałych wpisujemy więc markę auta, typ i numer rejestracyjny. Kolejne elementy wpisu to:
 • Data nabycia samochodu
 • Data przyjęcia do używania, pamiętając iż może być ona różna od daty zakupu auta, gdyż zaraz po nabycia mogliśmy na przykład poddać auto jakiegokolwiek rodzaju ulepszeniom i w tym czasie nie użytkowaliśmy jeszcze samochodu
 • Określenie dokumentu stwierdzającego nabycie - może to być faktura lub umowa kupna - sprzedaży
 • Wartość początkowa samochodu - warto pamiętać, iż do ceny początkowej możemy także dodać koszty związanego z transportem auta i jego montażem
 • Wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową
 • Wartość umorzenia do dnia - w pierwszym roku użytkowania samochodu nie wpisujemy tej kwoty
 • Współczynnik przeliczeniowy, możemy go zastosować jeśli na przykład nabyte przez nasze przedsiębiorstwo auto było minimum przez sześć miesięcy używane przez wcześniejszego właściciela
 • Zaktualizowana wartość auta
 • Podstawa liczenia amortyzacji
 • Stawka amortyzacyjna - wynika ona bezpośrednio z KŚT, więc odczytujemy ją jedynie z tabeli
 • Kwota odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy
 • Miesięczna rata odpisu amortyzacyjnego
 • Kwota odpisu amortyzacyjnego narastająco za cały okres amortyzacji
 • Data i przyczyna likwidacji albo data zbycia, warto pamiętać że w przypadku sprzedaży, zniszczenia albo kradzieży auta wpisujemy datę tego zdarzenia, można wpisać również rodzaj dokumentu, który stanowi podstawę wpisu