Deklaracja VAT-25

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Deklaracja VAT-25 jest zaświadczeniem wydawanym przez naczelników urzędów skarbowych, które potwierdza uiszczenie podatku VAT od pojazdów sprowadzanych z krajów należących do Unii Europejskiej lub potwierdza brak takiego obowiązku.

Do 1 stycznia 2015 roku bez tego zaświadczenia przedsiębiorca nie mógł zarejestrować zakupionego samochodu w wydziale komunikacji, zaś jego uzyskanie było możliwe tylko po uprzednim złożeniu wniosku VAT-24.

Księgowość internetowa

Zarejestruj się bezpłatnie i wystawiaj faktury online!Zakładam konto


Jakie dokumenty należało złożyć we wniosku o wydanie zaświadczenia VAT-25?

Oprócz wniosku VAT-24 przedsiębiorca był zobligowany do dołączenia następujących dokumentów:
  • oryginał oraz kserokopię umowy kupna-sprzedaży lub faktury wraz z tłumaczeniem;

  • oryginał oraz kserokopię karty pojazdu lub innego dowodu potwierdzającego, iż dany pojazd jest zarejestrowany na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
  • oryginał oraz kserokopię wymeldowania lub wyrejestrowania z ewidencji pojazdów państwa członkowskiego, w którym pojazd został zakupiony, wraz z tłumaczeniem;
  • oryginał oraz kserokopię badania technicznego pojazdu wraz z dokumentem identyfikacyjnym pojazdu zarejestrowanego po raz pierwszy za granicą - obydwa te dokumenty są wydawane przez stację kontroli pojazdów;

  • oryginał oraz kserokopię dowodu uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia potwierdzającego brak obowiązku uiszczenia VAT z tytułu przywozu z innego państwa członkowskiego środka transportu (w przypadku gdy składamy wniosek VAT-24) lub oryginał oraz kserokopię dowodu wpłaty VAT na konto urzędu skarbowego (w sytuacji gdy składamy informację VAT-23);
  • oryginał oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrz-wspólnotowym.

Należy pamiętać, że wraz z deklaracją VAT-25 urząd skarbowy miał obowiązek zwrócić oryginały złożonych dokumentów.


Jeśli do urzędu trafił poprawnie wypełniony wniosek wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami to zaświadczenie VAT-25 było wydawane w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Natomiast w przypadku błędnego wypełnienia wniosku lub braku potrzebnych dokumentów wniosek był cofany do poprawienia/ uzupełnienia. Wydanie deklaracji VAT-25 wymagało opłaty skarbowej w wysokości 160 złotych. Zaświadczenie mogło być odebrane osobiście przez przedsiębiorcę, poprzez upoważnioną do tego na piśmie osobę lub za pomocą poczty.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lutego 2014r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 stycznia 2015 roku został zniesiony obowiązek uzyskania z urzędu skarbowego zaświadczenia VAT-25 potwierdzającego uiszczenie podatku VAT lub braku obowiązku uiszczenia podatku z tytułu sprowadzenia pojazdów samochodowych z innych państw Unii Europejskiej. Zaświadczenie to nie jest już więc wymagane przez ograny dokonujące stałej rejestracji pojazdów.