Czy warto złożyć deklarację VAT-26?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Od 1 kwietnia 2014 roku obowiązuje formularz VAT-26. Jest to druk informujący o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej. Dokument ten służy zgłoszeniu bądź aktualizacji informacji dotyczących sposobu użytkowania pojazdów samochodowych.

Formularz VAT-26 składają przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w swojej firmie samochody o dopuszczalnej masie całkowitej, która nie przekracza 3,5 ton. Są to zarówno samochody osobowe, jak również te zarejestrowane jako pojazdy ciężarowe.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się na wykorzystywanie samochodu wyłącznie w celach związanych z przedsiębiorstwem mają prawo do pełnego odliczenia podatku VAT, jednak zobowiązani są do złożenia deklaracji VAT-26. Obowiązkowo muszą oni także prowadzić ewidencję przejechanych kilometrów, czyli tak zwaną "kilometrówkę".

Fakturowanie online

Załóż bezpłatnie konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Przy braku zgłoszenia pojazdy na druku VAT-26 uznaje się za wykorzystywane do działalności mieszanej, czyli działalności gospodarczej oraz prywatnie. Co oznacza, że uprawniają one do odliczenia maksymalnie 50% podatku VAT z tytułu zakupu, najmu, dzierżawy, leasingu pojazdu oraz 50% kosztów związanych z korzystaniem z samochodu. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują samochody w tym trybie nie mają obowiązku składania deklaracji VAT-26.

Prawo do odliczenia pełnego podatku VAT wiąże się z kilkoma obowiązkami, których niedopełnienie skutkuje karami finansowymi. Przedsiębiorca musi między innymi prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu oraz zgłosić pojazd jako wykorzystywany jedynie dla celów swojej firmy.

Warto zatem zastanowić nad składaniem deklaracji VAT-26, bowiem za błędy w zgłoszeniach przewidziane są kary finansowe. Jeśli na przykład przedsiębiorca z jakiegoś powodu nie poda informacji o wykorzystaniu pojazdu wyłącznie dla celów działalności gospodarczej lub złoży deklarację po terminie albo poda dane niezgodne ze stanem rzeczywistym, a co za tym idzie dokona odliczenia podatku niezgodnie z przepisami ustawy o VAT wówczas będzie on musiał ponieść odpowiedzialność finansową o wartości minimum 560 złotych. Wartość ta jest uzależniona od kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ponadto, w przypadku braku ewidencji przebiegu pojazdu przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność jak w przypadku nieprowadzenia ksiąg podatkowych.

Pamiętajmy również, iż opóźnienie terminu złożenia deklaracji VAT-26 skutkuje także brakiem możliwości odliczenia podatku VAT za okres z przed złożenia druku. Jeśli przedsiębiorca spóźni się ze złożeniem deklaracji VAT-26 jest wówczas zobowiązany do jej skorygowania za okres, w którym korzystał on z pojazdu samochodowego a także odliczał 100% podatku VAT bez złożonej deklaracji VAT-26.

Podsumowując, według wielu przedsiębiorców ustawa regulująca obowiązek składania deklaracji VAT-26 nie jest wystarczająco jasna i przejrzysta. Co więcej czyhające zewsząd pułapki wynikające z błędnego wypełnienia deklaracji i idące za nimi kary pieniężne skutecznie odwodzą podatników od pomysłu składania wyżej opisanej deklaracji.