Samochód firmowy można sprzedać płacąc VAT od marży.

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na sprzedaż samochodu firmowego mają możliwość zapłacenia podatku jedynie od marży. Mogą się jednak przy tym spotkać z pewnymi komplikacjami...

Przedsiębiorcy mogą zbywać samochody firmowe płacąc podatek VAT tylko od marży, czyli różnicy pomiędzy ceną zakupu auta a ceną jego dalszej odsprzedaży. Jeśli przedsiębiorca sprzedaje pojazd po cenie niższej niż go kupował, wówczas nie płaci on wcale podatku VAT.

Możliwość płacenia podatku VAT od marży mają tylko ci przedsiębiorcy, którym przy zakupie auta nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Procedura VAT marża obejmuje jedynie kilka rodzajów transakcji:

  • sprzedaż towarów używanych;
  • sprzedaż dzieł sztuki, antyków i przedmiotów kolekcjonerskich;
  • usługi biur podróży.

Opodatkowanie w systemie VAT marża ograniczone jest do pewnej kategorii towarów używanych, które podatnik nabył uprzednio w celu ich odsprzedaży, to znaczy w celach handlowych. Bardzo ważne jest to od kogo towary używane zostały nabyte. Stosowanie systemu VAT marża dotyczy tylko dostawy towarów używanych, które podatnik nabył między innymi od osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, niebędącej podatnikiem VAT lub od podatnika - jeśli dostawa tych towarów była opodatkowana przez niego w szczególnej procedurze marży. Mówi o tym artykuł 120 ust.10 punkty 1 i 3 ustawy o VAT.

Wystawiaj faktury online

Załóż konto i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Samochód może być więc uznany za towar używany. Jednak problem stanowi fakt, iż jest on jednocześnie środkiem trwałym w firmie, co oznacza że nie został zakupiony w celu dalszej odsprzedaży i musi być użytkowany w przedsiębiorstwie przez ponad rok. Wobec powyższego izby skarbowe odnosiły się dotychczas przeciwnie do stosowania procedury VAT marża przy sprzedaży pojazdów samochodowych. Zgodnie z nowymi interpretacjami prawnymi przedsiębiorca może udokumentować sprzedaż samochodu firmowego fakturą VAT marża. Przedsiębiorca musi przy tym zaznaczyć pole 57 w deklaracji VAT -7(K) dotyczące stosowania marży wobec sprzedaży towarów używanych.

Należy jednak pamiętać, iż zastosowanie procedury VAT marża podczas transakcji sprzedaży samochodu firmowego może nie zostać zaakceptowane przez fiskusa podczas kontroli skarbowej. Wobec powyższego najlepiej dla przedsiębiorcy aby wystąpił on o interpretację indywidualną, gdyż obecne stanowisko organów podatkowych nie wynika bezpośrednio z ustawy. Zatem w sytuacji gdyby fiskus zmienił zdanie, przedsiębiorca może być narażony na poważne problemy.