Rozliczanie w kosztach uzyskania przychodu wydatków związanych z samochodem ciężarowym

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Dla wielu przedsiębiorców niezbędnym elementem wyposażenia firmy jest samochód ciężarowy. Radzimy, jak rozliczać w kosztach uzyskania przychodu wydatki związane z eksploatacją takiego pojazdu.

Zacznijmy od wyjaśnienia, jaki pojazd można określić mianem samochodu ciężarowego. Najprościej mówiąc, samochodem ciężarowym jest pojazd o całkowitej dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony i konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu więcej niż 9 osób wraz z kierowcą. Ponadto, pojazd taki musi posiadać szereg cech wymienionych w art. 5a pkt. 19. lit. a-d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Samochodem ciężarowym może zostać uznany także pojazd poniżej 3,5 tony, który jednakże spełnia dodatkowe warunki techniczne, potwierdzone odpowiednim zaświadczeniem wydanym przez okręgową stację kontroli pojazdów. Samochód ciężarowy to również pojazd samochodowy mający jeden rząd siedzeń, który oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowany na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy lub van; pojazd samochodowy, który ma otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków, a także pojazdy specjalne (na podstawie świadectwa homologacji).

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Jeśli chodzi o firmowe koszty uzyskania przychodów, to można w nie wliczyć wszelkie wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu ciężarowego. Są to wydatki na zakup paliwa, wymianę części, zakup opon, filtrów, olejów, koszty okresowego przeglądu itp. Oczywiście wydatki te muszą zostać odpowiednio udokumentowane – przedsiębiorcy będą więc potrzebne odpowiednie faktury, rachunki czy paragony. W koszty uzyskania przychodu można też wliczyć wydatki na ubezpieczenie samochodu ciężarowego – czy to obowiązkowe OC, czy dobrowolne AC. Warto też pamiętać, że samochód ciężarowy wpisuje się w ewidencję środków trwałych firmy (najpóźniej w miesiącu przekazania go do użytkowania) i dokonuje odpisów amortyzacyjnych związanych z utratą jego wartości. Odpisy te również można włączyć w koszty uzyskania przychodu.

Przedsiębiorcy, którzy posiadają w firmie samochód ciężarowy, mają jeszcze jedno ułatwienie – w przypadku tego typu pojazdów nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji ich przebiegu. Oznacza to, że nawet jeśli ciężarówka nie jest środkiem trwałym firmy, można wliczać w koszty wszystkie odpowiednio udokumentowane wydatki związane z jej bieżącym użytkowaniem.