Podatek liniowy – jak obliczyć?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Wynoszący 19% podatek liniowy jest korzystną opcją dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które osiągają wysokie dochody (około 100 tys. zł rocznie), nie mają małżonka oraz dzieci.

Podatek liniowy obowiązuje w Polsce od 2004 r. Od tego momentu osoby prowadzące firmę mogły zamiast skali podatkowej (18 lub 32%) wybrać podatek w wysokości 19%, niezależnie od kwoty rocznego dochodu. Podatek liniowy jest zarezerwowany dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą oraz prowadzących działy specjalne produkcji rolnej. Nie mogą go więc wybrać zleceniobiorcy, rolnicy, twórcy czy wynajmujący. Opodatkowanie podatkiem liniowym można wybrać w trakcie zakładania działalności gospodarczej lub – jeśli firma działa już jakiś czas – złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania do 20 stycznia danego roku.

Rozliczaj podatek z INTAXO

Załóż konto i rozliczaj podatek dochodowy
metodą liniową jednym kliknięciem.Zakładam konto


Według wszelkich wyliczeń, opodatkowanie podatkiem liniowym opłaca się mniej więcej od 100 tys. zł rocznego dochodu (dokładne informacje o tym, kiedy warto zdecydować się na podatek liniowy zamieściliśmy we wpisie Podatek liniowy – czy warto się zdecydować). Należy jednak pamiętać, że pozbawia on przedsiębiorcę możliwości korzystania z wielu ulg podatkowych, jak chociażby na dzieci oraz wspólnego rozliczania się z małżonkiem. Dlatego też podatek liniowy jest opłacalny dla bezdzietnych singli.

Samo obliczenie kwoty podatku liniowego jest dość proste. Od przychodu (czyli zarobku firmy) odejmuje się poniesione koszty oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Od otrzymanej w ten sposób kwoty wylicza się 19% podatku, od którego następnie odejmuje się składki na ubezpieczenie zdrowotne. Otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych i wpłaca do urzędu skarbowego.