Kwota zmniejszająca podatek a prowadzenie działalności i praca na etacie

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Łączenie pracy na etacie i własnej działalności gospodarczej jest coraz popularniejsze, zwłaszcza wśród osób wykonujących tzw. wolne zawody, jak np. grafików, informatyków czy dziennikarzy. Jeżeli firma jest opodatkowana na zasadach ogólnych (stawka 18 lub 32%), kłopotliwe może stać się rozliczenie kwoty zmniejszającej podatek, która w 2015 r. wynosi 556,02 zł.

Zgodnie z przepisami, nie ma możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek zarówno w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jak i pracy na etacie. Kiedy dana osoba podejmuje pracę etatową, wypełnia PIT-2, uprawniający pracodawcę do zmniejszania zaliczki na podatek dochodowy pracownika o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Wypełnienie PIT-2 jest dla pracodawcy informacją o tym, że pracownik:
  • nie pobiera emerytury lub renty
  • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną
  • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli z działalności gospodarczej, o której wspomniano w art. 14 tejże ustawy, z najmu lub dzierżawy
  • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Jeżeli w trakcie pracy na etacie dana osoba zdecyduje się jednak założyć własną działalność gospodarczą, musi poinformować o tym pracodawcę. Odliczenia kwoty zmniejszającej podatek można bowiem dokonać tylko w ramach jednego tytułu. Zgodnie z art. 27 ustawy o PIT pierwszeństwo ma zawsze działalność gospodarcza, gdyż pominięcie kwoty zmniejszającej podatek przy wyliczaniu zaliczki na podatek dochodowy przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych nie jest możliwe.