Podatek VAT od faktury otrzymanej przed dostawą – jak go rozliczyć?

Kategoria:Podatki | |
Program do faktur
Często zdarza się, ze faktury są wystawiane przed wykonaniem danej usługi lub dostawą towaru. Zgodnie z art. 86 ust.12 ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty należnego podatku powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub wykonania usługi.

Ustawa o VAT jasno wykłada, że podatnik ma prawo odliczyć podatek w rozliczeniu za ten okres, kiedy otrzymał fakturę. Zasada ta nie ma jednak zastosowania, gdy otrzyma fakturę przez nabyciem prawa do rozporządzania towarami jak właściciel lub przed wykonaniem usług (art. 86 ust.12). Oznacza to, że jeżeli nabywca otrzymał fakturę w lutym, zaś dostawa towaru lub wykonanie usługi nastąpiło w marcu, to będzie mógł rozliczyć VAT w rozliczeniu za kwiecień.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Od reguły tej jednak są pewne wyjątki. Odliczenie VAT-u na podstawie faktury otrzymanej przed dostawą towaru lub wykonania usługi jest możliwe w dwóch przypadkach, a mianowicie, gdy:
  • podatnik otrzyma towar lub usługa zostanie wykonana przed upływem terminu złożenia deklaracji za okres, w którym otrzymał fakturę
  • faktura dotyczy czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 11 tj. dokonania przedpłaty, wpłaty części należności czy zaliczki. W tym przypadku obowiązek podatkowy sprzedawcy powstaje w momencie otrzymania płatności, a nabywcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od kwoty uiszczonej przedpłaty bądź zaliczki.
Dla przykładu – jeśli przedsiębiorca rozlicza się kwartalnie i fakturę otrzyma w styczniu, a towar w marcu, to ma prawo odliczyć podatek VAT w bieżącym okresie rozliczeniowym, czyli I kwartale. Jeśli zaś towar zostałby dostarczony w maju, to odliczenie podatku będzie możliwe dopiero w II kwartale, bo wtedy nabył prawa do dysponowania towarem jak właściciel.