Konsekwencje niezłożenia JPK_VAT

Kategoria:Nowości | |
Program do faktur
Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek comiesięcznego składania ewidencji VAT w formie JPK_VAT dotyczy wszystkich przedsiębiorców, także tych mikro. Co grozi przedsiębiorcy, który – z różnych przyczyn – o nim zapomni?

Z początkiem 2018 r. obowiązek comiesięcznego składania do urzędów skarbowych ewidencji VAT w postaci JPK_VAT objął również najmniejszych przedsiębiorców. Przypomnijmy, że pliki te mają charakter informacji podatkowej, tak samo jak deklaracja VAT-7, więc niezłożenie JPK_VAT w terminie (do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni) jest zagrożone sankcjami karnymi skarbowymi. W art. 80 par. 1 kodeksu karnego skarbowego zaznaczono, że podatnik, który nie złożył w terminie we właściwym urzędzie informacji podatkowej, będzie podlegać karze grzywny do 120 stawek dziennych.

Jakie kary za niezłożenie JPK_VAT?

W zależności od tego, jakie są okoliczności niezłożenia JPK_VAT, może to zostać uznane przez fiskusa za wykroczenie lub przestępstwo. To ważna różnica – wykroczenie jest zagrożone karą grzywny w wysokości od 200 do 40 tys. zł, zaś grzywna za przestępstwo może wynieść od ponad 600 do nawet 200 tys. zł. Wysokość kary zależy m.in. od pobudek działania sprawcy, społecznej szkodliwości czynu, sposobu jego dokonania czy wartości uszczuplenia należności podatkowej.

Może pomóc czynny żal

Przedsiębiorcy, którzy zapomnieli o terminowym złożeniu JPK_VAT powinni zrobić to jak najszybciej. Uzupełniając zaległe dane warto też jednocześnie wystosować do fiskusa tzw. czynny żal, czyli pismo, w którym przedsiębiorca przyzna się do uchybienia oraz wyjaśni okoliczności, które do tego doprowadziły. Dokładne wytyczne jak napisać czynny żal oraz wzór takiego pisma można znaleźć w naszym wcześniejszym artykule pt. Jak napisać czynny żal do urzędu skarbowego. Należy przy tym pamiętać, że czynny żal nie musi zostać uwzględniony, a fiskus i tak może ukarać przedsiębiorcę.