Jak napisać czynny żal do Urzędu Skarbowego?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Pilnowanie terminów opłacania podatków lub składania deklaracji podatkowych to jeden z najważniejszych obowiązków przedsiębiorcy. Co jednak, jeśli z różnych przyczyn nie zrobi tego w wymaganym terminie? Wówczas z pomocą może przyjść tzw. czynny żal – wzór pisma oraz jego omówienie znajdziesz na naszym blogu.

Zgodnie z art. 16. § 1. kodeksu karnego skarbowego, karze za przestępstwo skarbowe lub takież wykroczenie nie podlega sprawca, który po jego popełnieniu zawiadomił właściwy organ i ujawnił istotne okoliczności tego czynu, a w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu. Tak w przepisach określono pojęcie tzw. czynnego żalu, czyli w praktyce pisma, które podatnik może złożyć w odpowiednim urzędzie skarbowym, jeśli np. spóźnił się z płatnością podatku.

Warto pamiętać, że nawet w sytuacji, gdy przedsiębiorca złoży czynny żal, urząd skarbowy nie musi go uwzględnić. Oto lista warunków, które muszą zostać spełnione, aby czynny żal przyniósł oczekiwany przez przedsiębiorcę skutek:
  • czynny żal musi zostać złożony przed wezwaniem urzędu skarbowego i udokumentowaniem przez niego przestępstwa/wykroczenia
  • podatnik nie może być w trakcie kontroli skarbowej
  • podatnik nie mógł zorganizować grupy ani nakłaniać innej osoby do popełnienia przestępstwa/wykroczenia
przedsiębiorca w momencie składania czynnego żalu musi zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami lub złożyć przeoczone deklaracje.

Czynny żal w postaci pisma składa się bezpośrednio w urzędzie skarbowym lub wysyła pocztą. Adresatem jest naczelnik odpowiedniego fiskusa, należy też oczywiście podać w nim datę oraz swoje dane. W piśmie trzeba określić, na czym polegało wykroczenie/przestępstwo, jakie były jego okoliczności oraz wskazać ewentualne osoby, które miały z nim związek. W czynnym żalu warto też podkreślić, że przestępstwo/wykroczenie zostało już naprawione, dołączyć np. dowód wpłaty zaległości wraz z odsetkami, a także poinformować, że miało ono charakter wyjątkowy i incydentalny. Nie wolno też zapomnieć o własnoręcznym podpisie.

Jeśli chodzi o termin złożenia czynnego żalu, nie ma żadnych przepisów, które to regulują. Najlepiej zrobić to jednak niezwłocznie po wykryciu nieprawidłowości, zanim urząd skarbowy wezwie przedsiębiorcę do ich uregulowania.

Czynny żal – wzór
Poniżej publikujemy przykładowe pismo wyrażające tzw. czynny żal.
Czynny żal - wzór