Faktura zaliczkowa - darmowy wzór

Kategoria:Faktury | |
Program do faktur
Faktura zaliczkowa jest dokumentem wystawianym w sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma od kontrahenta część lub całość należności za towar lub usługę jeszcze przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w momencie otrzymania części należności, czy to w formie przedpłaty, zaliczki czy też zadatku lub raty, powstaje obowiązek podatkowy.

W związku z tym należy taką sytuację w odpowiedni sposób udokumentować, wystawiając fakturę zaliczkową. Zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług faktura zaliczkowa powinna być wystawiona do siedmiu dni od dnia otrzymania należności.

Wystawiaj faktury zaliczkowe

Zarejestruj się bezpłatnie i wystawiaj faktury onlineZakładam konto


Jeśli nabywcą towaru lub usługi nie prowadzi działalności gospodarczej, faktura zaliczkowa jest wystawiana gdy dana osoba fizyczna wystosuje prośbę o jej wystawienie. Należy również pamiętać, że w sytuacji gdy sprzedawca jest zobowiązany do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej, wówczas przekazanie zaliczki może być potwierdzone paragonem. Jeśli nabywca poprosi ponadto o wystawienie faktury zaliczkowej, wtedy do jej kopii należy przyłączyć oryginał paragonu.

Darmowy wzór

Przepisy prawne dokładnie określają jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa. Te składniki to:
  • nagłówek na dokumencie: "FAKTURA ZALICZKOWA"
  • data wystawienia faktury zaliczkowej
  • kolejny numer
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy sprzedawcy wraz z adresem
  • imię i nazwisko lub nazwę firmy nabywcy wraz z adresem
  • numer NIP sprzedawcy
  • numer NIP nabywcy
  • data otrzymania części lub całości należności (w przypadku gdy nie różni się ona od daty wystawienia faktury)
  • kwota otrzymanej części lub całości należności
  • informacje dotyczące zamówienia lub umowy - rodzaj towaru lub usługi, cena jednostkowa netto, ilość zamówionych towarów, wartość netto zamawianych towarów bądź usług, stawki podatku, kwota podatku a także wartość brutto zamówienia czy też umowy
W sytuacji gdy faktura zaliczkowa nie obejmuje całości wartości sprzedaży towaru lub usługi, wówczas sprzedawca jest zobligowany do wystawienia faktury końcowej w momencie gdy wyżej opisana wartość zostanie w pełni zrealizowana.

Ważną kwestię stanowi również fakt, iż nie można ujmować kilku zaliczek na jednej fakturze zaliczkowej - natomiast każdą z nich należy udokumentować oddzielnym dokumentem.

Mimo, że zaliczki dotyczą kwot należnych to nie stanowią one przychodu. W związku z tym nie ma potrzeby księgowania ich w księdze podatkowej. Ponadto nie są one również uznawane jako koszt przychodu. Niezależnie od tego jak zaliczki traktuje ustawa o podatku dochodowym, to inaczej wygląda kwestia przepisów dotyczących podatku VAT. Obowiązek podatkowy VAT powstaje bowiem w chwili otrzymania płatności, w tym również zaliczki, czyli jeszcze przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru. Podatnik, który otrzymał zaliczkę jest zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej w ciągu siedmiu dni od jej otrzymania jak również rozliczenia w tym czasie VAT-u.