Do jakiej wysokości można wykorzystać amortyzować jednorazową?

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Jednym z najpoważniejszych udogodnień finansowych dla niektórych przedsiębiorstw jest możliwość jednorazowej amortyzacji większości środków trwałych. Należy jednak pamiętać, że łączna kwota jednorazowych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć równowartości 50 tys. euro (209 tys. zł w 2015 r.).

Firmom posiadającym status małego podatnika oraz osobom, które dopiero rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej przysługuje sporo przywilejów finansowych i podatkowych. Jednym z najważniejszych jest możliwość jednorazowego amortyzowania środków trwałych w ramach pomocy de minimis, co przyczynia się do szybkiego utworzenia kosztów firmowych, a w rezultacie – obniżenia podatku.

Zacznijmy od tego, kto może skorzystać z takiej formy amortyzacji. Są to przede wszystkim osoby, które rozpoczęły działalność gospodarczą w danym roku podatkowym oraz firmy mające status tzw. małego podatnika, czyli – zgodnie z art. 5a pkt. 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – takie, których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła równowartości 1,2 mln euro. W 2015 r. status małego podatnika mają więc przedsiębiorcy, których sprzedaż w 2014 r. nie przekroczyła kwoty 5,015 mln zł.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Jeśli chodzi o wysokość maksymalnego odpisu w przypadku amortyzacji jednorazowej, to zgodnie z art. 22k ust. 7 wymienionej powyżej ustawy, nie może on być wyższy niż równowartość 50 tys. euro rocznie. W 2015 r. jest to więc 209 tys. zł. Uwaga! Do limitu 50 tys. euro nie wlicza się składników majątku, których wartość nie przekracza 3,5 tys. zł. Te można bowiem amortyzować jednorazowo bez żadnych ograniczeń.

Warto też wiedzieć, które środki trwałe można objąć amortyzacją jednorazową. Są to środki zaliczające się do grup 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, czyli:
  • kotły i maszyny energetyczne
  • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
  • specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty
  • urządzenia techniczne
  • środki transportu z wyłączeniem samochodów osobowych
  • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie