Zwrot wydatków na zakup kasy fiskalnej

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Zakup kasy fiskalnej może być nie lada obciążeniem finansowym dla firmy, zwłaszcza początkującej. Średni koszt kasy fiskalnej to około 1 tys. zł, choć są urządzenia, które kosztują nawet 3 tys. zł. Na szczęście istnieje możliwość częściowej refundacji kosztów zakupu kasy fiskalnej.

Podstawą prawną uzyskania zwrotu części kosztów zakupu kasy fiskalnej jest art. 111 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z jego treścią, podatnicy,
którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł. Warto także pamiętać, że odliczenie to przysługuje również przedsiębiorcom zwolnionym z VAT-u oraz wykonujących czynności zwolnione z VAT-u
.

Jak uzyskać zwrot pieniędzy za zakup kasy fiskalnej? Tryb i warunki określa tu rozporządzenie ministra finansów w sprawie odliczenia i zwrotu wydatków na zakup kas rejestrujących. Przede wszystkim, przedsiębiorca powinien zgłosić do naczelnika właściwego urzędu skarbowego pisemne zgłoszenie, w którym poinformowuje o liczbie zakupionych urządzeń oraz przewidywanym miejscu ich eksploatacji. Zgłoszenie to powinno zostać złożone przed rozpoczęciem użytkowania kasy fiskalnej. Oczywiście do zgłoszenia należy dołączyć fakturę potwierdzającą zakup urządzenia. Jeśli zgłoszenie dotyczy tylko jednej kasy, może zostać złożone wraz ze zgłoszeniem wskazującym miejsce użytkowania. Z kolei w przypadku podatników zwolnionych z VAT-u i wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT-u, zwrot kosztów zakupu kasy jest dokonywany po złożeniu przez nich wniosku zawierającego imię i nazwisko, dane adresowe oraz NIP. Ponadto, musi on zawierać informacje o serwisie, w którym odbyła się fiskalizacja urządzenia, kopię faktury wraz z dowodem jej uregulowania oraz numer konta bankowego, na który ma nastąpić zwrot pieniędzy.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Warto też wiedzieć, że podatnicy VAT mogą rozliczyć zwrot pieniędzy za zakup kasy fiskalnej nie wcześniej niż w deklaracji VAT za ten okres, kiedy rozpoczęli ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy. Oczywiście można zrobić to również w późniejszych deklaracjach. Jeśli chodzi zaś o kwotę rozliczenia w deklaracji, to:
  • jeśli kwota podatku należnego do wpłaty do urzędu skarbowego jest taka sama lub większa od kwoty zwrotu za zakup kasy, można rozliczyć ją jednorazowo w całej deklaracji
  • jeśli kwota podatku należnego do wpłaty do urzędu skarbowego jest mniejsza od kwoty zwrotu za zakup kasy, możliwe jest rozliczenie ulgi jedynie do wysokości podatku, a reszty – w kolejnych deklaracjach
  • jeśli w danym okresie rozliczeniowym występuje nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, firma może ubiegać się deklaracji VAT o przesłanie na konto bankowe zwrotu za zakup kasy fiskalnej w wysokości równowartości 25% kwoty przysługującej do zwrotu w przypadku miesięcznego rozliczania VAT-u (jednak nie więcej niż 175 zł) lub równowartości 50% kwoty przysługującej do zwrotu przy rozliczeniach kwartalnych (jednak nie więcej niż 350 zł).