Czy można uniknąć kasy fiskalnej?

Kategoria:Inne | |
Program do faktur
Zakup kasy fiskalnej to dla każdej firmy, zwłaszcza początkującej, spory wydatek. Dlatego też warto sprawdzić, czy taki obowiązek w ogóle nas dotyczy.

Zgodnie z przepisami, przedsiębiorstwo nie musi posiadać kasy fiskalnej, jeśli prowadzi sprzedaż lub świadczy usługi tylko i wyłącznie na rzecz innych firm, a także organów administracji samorządowej i państwowej. W takich przypadkach dokumentem potwierdzającym transakcję oraz powstanie obowiązku podatkowego jest faktura VAT.

Jeśli jednak firma sprzedaje towary lub świadczy usługi osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej (czyli tzw. konsumentom) lub rolnikom ryczałtowym – co do zasady musi rejestrować transakcje za pomocą kasy fiskalnej. Od tej zasady są jednak wyjątki – niektóre firmy są zwolnione z obowiązku posiadania kasy.
Przede wszystkim, kasę fiskalną muszą posiadać przedsiębiorstwa, których przychody przekraczają 20 tys. zł. Jeśli więc dana firma nie osiąga takich przychodów, nie musi zaopatrywać się w kasę. Warto pamiętać, że jest to limit roczny, który dodatkowo dla nowych firm stosuje się proporcjonalnie – jeśli ktoś założył działalność w III kwartale roku musi posiadać kasę, jeśli jego przychody przekroczą ½ kwoty limitu, czyli 10 tys. zł.

Dotychczas, na mocy rozporządzenia ministra finansów, z obowiązku posiadania kasy fiskalnej była zwolniona także dość duża grupa usługodawców. Zmieniło się to jednak 1 stycznia br. – wtedy bowiem w życie weszło rozporządzenie ministra finansów z 4 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Wówczas w kasy fiskalne musieli się zaopatrzyć m.in. mechanicy samochodowi, lekarze, prawnicy, fryzjerzy, kosmetyczki i osoby świadczące usługi gastronomiczne.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Prawo do zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej nadal mają jednak firmy zajmujące się np. dostawą energii elektrycznej i wody, usługami związanymi z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków, usługami kurierskimi i pocztowymi, ubezpieczeniowymi i finansowymi, związane z rynkiem nieruchomości oraz usługami notarialnymi. Wiele firm – po spełnieniu szeregu warunków dodatkowych – korzysta także ze zwolnienia dla sprzedaży wysyłkowej oraz usług, za które płatność następuje w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej na rachunek podatnika.

Warto też pamiętać, że zgodnie z art. 111 ust. 2 ustawy o VAT za brak kasy fiskalnej fiskus ma prawo nałożyć na firmę dodatkowy podatek w wysokości 30% kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, licząc od momentu rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Kara ta nie dotyczy jednak osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek osobowych, które podlegają pod kodeks karny skarbowy.