Zwrot uszkodzonego towaru a zapisy kosztów w KPiR

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
Możliwość zwrotu uszkodzonego towaru jest prawem każdego klienta. Może on wówczas żądać jego naprawy, wymiany lub zwrotu zapłaconych pieniędzy. Dla sprzedawcy zwrot taki oznacza konieczność korekty w księdze przychodów i rozchodów.

Zwrot uszkodzonego towaru przez klienta określa się mianem reklamacji. W jej ramach, klient może zażądać jego naprawy na koszt sprzedawcy, wymiany towaru na inny lub zwrotu zapłaconych pieniędzy. Każda z tych opcji musi zostać odpowiednio udokumentowana w księdze przychodów i rozchodów.

Księgowość online

Zarejestruj się w intaxo.pl i prowadź księgowość swojej firmy samodzielnieZakładam konto


Jeżeli sprzedawca podejmuje się naprawy wadliwego towaru, wszystkie koszy tej operacji spadają na niego. Oczywiście zwiększają one koszty związane ze sprzedażą towaru. Co więcej, towar objęty naprawą należy ująć w odpowiedniej rubryce ewidencji towarów.
W przypadku wymiany towaru na inny, sprzedający ma obowiązek skorygowania zarówno ewidencji towarów, jak i kosztów własnych sprzedanych towarów. Obrót i podatek należny są z kolei korygowane o różnicę wartości między towarem zwracanym a wydawanym. Co ważne, nie ma konieczności wystawiania faktury korygującej czy nowej faktury sprzedaży – wystarczy sporządzony na podstawie złożonej przez klienta reklamacji protokół uszkodzenia towaru z informacją o jego wymianie.

Jeśli natomiast sprzedawca zwraca nabywcy część zapłaconej kwoty lub udziela mu rabatu, musi wystawić fakturę korygującą, której otrzymanie potwierdza nabywca.

Uwaga – przedsiębiorca ma prawo zaliczyć w koszty podatkowe wartość uszkodzonych towarów, ale tylko pod warunkiem, że strata ta nie powstała na skutek zaniedbania czy niestaranności. Wówczas na tę okoliczność przedsiębiorca sporządza protokół szkody, w którym zawiera szczegółowy opis zdarzenia powodującego stratę oraz wykaz uszkodzonych towarów wraz z wartością starty.

Zobacz także:

Zwrot towarów w KPiR