Zwrot towaru a odpisy amortyzacyjne

Kategoria:Koszty | |
Program do faktur
W każdej firmie może zdarzyć się sytuacja, że przedsiębiorca zwraca zakupiony na potrzeby firmy środek trwały, np. komputer, który okazał się niesprawny. Sporo wątpliwości może budzić jednak kwestia ewentualnej korekty odpisów amortyzacyjnych.

Niestety, kwestia korekty odpisów amortyzacyjnych po zwrocie środka trwałego nie doczekała jednoznacznej wykładni prawnej. We współczesnym orzecznictwie podatkowym pojawiają się bowiem dwie możliwości postępowania w takiej sytuacji. Pierwsza z nich głosi – nie bez słuszności – że zwrot zakupionego na potrzeby firmy środka trwałego jest związany z otrzymaniem przez nabywcę (w tym przypadku – przedsiębiorcę) faktury korygującej, wystawionej przez sprzedawcę towaru. Otrzymanie takiej faktury, co ważne – na 100% wartości środka trwałego – niesie ze sobą konieczność wykreślenia przez przedsiębiorcę danego towaru z ewidencji środków trwałych, bez konieczności korekty kosztów uzyskania przychodów o dokonane do momentu zwrotu odpisy amortyzacyjne. Z kolei drugie stanowisko – w świetle wydawanych interpretacji indywidualnych – głosi, że w przypadku zwrotu środka trwałego odpisy amortyzacyjne należy wyłączyć z kosztów, cofając się do okresu, w którym została rozpoczęta amortyzacja danego środka. Co zatem robić w takiej sytuacji? Najlepiej zwrócić się do fiskusa z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Księgowość online

Załóż konto i prowadź KPiR onlineZakładam konto


Na szczęście zwrot środka trwałego nie powoduje konieczności wyksięgowania z kosztów uzyskania dochodu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego (jeśli oczywiście dany środek podlegał amortyzacji jednorazowej). Tu przepisy są jednoznaczne – jeśli w momencie zakupu dany środek spełniał warunki określone w art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości, czyli był kompletny, zdatny do użytku, przeznaczony na potrzeby firmy i o przewidywanym okresie użytkowania powyżej jednego roku, to nawet w przypadku jego zwrotu nie trzeba korygować kosztów o jednorazową amortyzację.