Zwrot podatku VAT - zasady i terminy w 2022 roku.

Kategoria: | |
Program do faktur
W 2022 roku obowiązują inne zasady dotyczące zwrotu podatku VAT. Główną zmianą są terminy. Od 1 stycznia 2022 o zwrot ten można ubiegać się znacznie szybciej? O czym powinny pamiętać osoby składające wniosek o zwrot podatku VAT w 2022 roku?

Jakie są terminy zwrotu podatku VAT w 2022 roku?

Wraz z dniem 1 stycznia 2022 roku został wprowadzony Polski Ład. Oznaczał on złożone zmiany w prawie podatkowym. Do jednej z nowości można zaliczyć wprowadzenie 15-dniowego terminu zwrotu nadwyżki VAT. Liczba dni jest liczona od momentu, w którym minął termin składania deklaracji dotyczącej zwrotu podatku VAT lub korekty tejże deklaracji. W 2022 roku obowiązuje również 40-dniowy termin. Dotyczy on osób, które wystawiają tylko faktury ustrukturyzowane po rozpoczęciu bieżącego roku. Innym dodatkowym terminem, który w przeciwieństwie do poprzednich obowiązywał już wcześniej, jest 25 dni od złożenia rozliczenia. Standardowym obowiązującym terminem zwrotu pozostaje niezmiennie 60 dni. Dotyczy on wszystkich transakcji opodatkowanych. W dalszym ciągu obowiązuje również termin przedłużony, który trwa 180 dni. Dotyczy on jedynie podatku naliczonego, a więc faktur z tytułu zakupu.

Jakie warunki musi spełniać podatnik ubiegający się o zwrot podatku w skróconym terminie 15. dni?

Istnieje kilka warunków dzięki, którym osoba, której przysługuje zwrot podatku, może liczyć na najszybszy możliwy termin. Istotną kwestią jest bycie czynnym podatnikiem, który składać dotychczas deklaracje za każdy okres przez co najmniej rok. Innym niezbędnym kryterium jest forma ewidencji sprzedaży. Aby podatnikowi przysługiwał szybki zwrot, musi on wykorzystywać kasy online lub wirtualne. Obowiązkowe jest również posiadanie rachunku w SKOKu na białej liście przez co najmniej 3 miesiące przed terminem rozliczenia.

Jakie warunki musi spełniać podatnik ubiegający się o zwrot podatku w skróconym terminie 25. dni?

W tym przypadku w przepisach określono, że nierozliczony podatek nie może przekraczać wartości 3000 złotych. Dodatkowo podatnik musi złożyć odpowiednie potwierdzenie zapłacenia należności najpóźniej w dniu złożenia tej deklaracji. Wartość podatku naliczonego musi wynikać z odpowiednich dokumentów, takich jak faktury określone w ustawie. Kryteria bycia czynnym podatnikiem oraz składania deklaracji w poprzednich okresach obowiązują również w tym przypadku. Warto również nadmienić, że z wcześniejszego zwrotu w tym terminie nie mogą skorzystać osoby, które nie stosują się do przepisu dotyczącego umożliwienia wykonania płatności za pośrednictwem instrumentu płatniczego. Dodatkowo niedotrzymywanie tego obowiązku jest związany z brakiem możliwości składania deklaracji VAT-4K.

Jakie warunki musi spełniać podatnik ubiegający się o zwrot podatku w skróconym terminie 40. dni?

Oprócz takich podstawowych warunków jak nie przekroczenia wartości 3000 złotych, bycie czynnym podatnikiem lub składanie deklaracji w poprzednich okresach rozliczeniowych przez co najmniej rok, należy również posiadać rachunek w SKOKu na białej liście przez co najmniej 12 miesięcy oraz wystawiania jedynie faktur ustrukturyzowanych lub ewentualnie dodatkowo faktur NIP oraz zwykłych faktur przez brak wzoru ustrukturyzowanych.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać zwrot podatku VAT?

W celu uzyskania zwrotu nadwyżki podatku VAT, która została naliczona na kolejny okres rozliczeniowy, podatnik musi uwzględnić fakt chęci uzyskania zwrotu w odpowiedniej deklaracji. Osoby rozliczające się co miesiąc obowiązuje deklaracja VAT-7, z kolei podatnicy wybierający kwartalny sposób rozliczania muszą wypełnić odpowiednie rubryki w deklaracji VAT-7K. Złożyć je do Urzędu Skarbowego należy w standardowym terminie do 25 dni od okresu rozliczeniowego.